ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Hoe pakt u de uitdaging op de arbeidsmarkt aan?

Drie vragen aan drie (nieuwe) Tweede Kamerleden over de uitdagingen op de arbeidsmarkt en hoe zij die willen aanpakken.

Den Haag, 20-04-2021Marijke van BeukeringFoto Martijn Beekman / D66

Wat zijn uw belangrijkste speerpunten voor de komende kabinetsperiode?

“De titel van ons verkiezingsprogramma was: ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’. Dat geldt zeker ook voor de arbeidsmarkt. We willen voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen. Werk betekent veel voor mensen. Het zorgt voor inkomen, maar is bovendien belangrijk voor ieders welzijn. Om werkzoekenden te ondersteunen, willen wij daarom meer inzetten op persoonlijke dienstverlening. Dat is vooral belangrijk voor uitkeringsgerechtigden die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Er is juist nu een kans om deze groep aan het werk te helpen, gezien de grote personeelstekorten die er zijn.”

“Ook de hervorming van de arbeidsmarkt is voor ons een belangrijk speerpunt. We willen in lijn met de commissie-Borstlap het aantal contractvormen beperken en de verschillen in fiscaliteit tussen de verschillende arbeidsvormen verkleinen. Daarnaast willen wij een sociaal stelsel dat bescherming biedt aan alle werkenden.”

Welke afspraken moet het nieuwe kabinet volgens u dan maken om uw doelstellingen te realiseren?

“Allereerst pleiten wij voor meer geld voor re-integratie en omscholing. Wat ons betreft komt er een algemene basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid tot honderd procent van het wettelijk minimumloon. Tevens willen we flexibele arbeid duurder maken: wil je als werkgever flexibiliteit, dan is het logisch dat daar een ander prijskaartje aan zit. Verder pleiten we voor gratis kinderopvang, zodat de arbeidsparticipatie van vrouwen wordt bevorderd. Tot slot vindt D66 het essentieel dat de positie van arbeidsmigranten verbetert. De aanbevelingen van de commissie-Roemer willen we dan ook opvolgen.”

Welke rol ziet u hierbij voor de uitzendbranche en de ABU?

“De uitzendbranche zal altijd een centrale plek op de Nederlandse arbeidsmarkt houden. Wel vinden we dat uitzendwerk moet worden beperkt tot ‘piek en ziek’. De doorstroom naar vast werk is daarbij een aandachtspunt, want die doorstroom is nu onvoldoende. Ook willen we uitzendkrachten zoveel mogelijk onder dezelfde arbeidsvoorwaarden laten werken als werknemers in vaste dienst. Discriminatie op de arbeidsmarkt moet worden bestreden en malafiditeit aangepakt. Want te vaak gaat het over de slechte voorbeelden van uitzendwerk, terwijl de aandacht vooral zou moeten gaan naar wat er goed gaat. Met de ABU willen we de komende jaren dan ook constructief samenwerken om best practices uit te dragen en gezamenlijk te kijken hoe we onze arbeidsmarkt beter kunnen laten functioneren.”

Gerelateerde artikelen