ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Open hiring® is een goede oplossing om arbeidsmarktkrapte tegen te gaan

“Meer mensen krijgen een kans en wij kunnen breder zoeken”

“Grotendeels eens. Onder druk van de krapte verschuift de selectie op basis van een cv naar competenties en nu zelfs naar micro skills. Dat is een goede zaak, want daardoor krijgen meer mensen een kans en kunnen wij breder zoeken. Maar het is niet zo dat wij iemand blind plaatsen. We letten goed op iemands motivatie en communicatieve vaardigheden. Vervolgens kijken we wat iemand wil en welke plek daarbij het beste past: we draaien het proces dus om. Een belangrijke randvoorwaarde is dat een opdrachtgever meerdere disciplines en werkplekken beschikbaar heeft. Op dit moment hebben wij een opdrachtgever met een renovatieproject van 600 woningen, waar veel bouwkundige disciplines samenkomen. Als blijkt dat een bepaalde taak iemand niet past, kan hij zo naar een andere taak. Ook als je geen ervaring hebt in de bouw; je kunt dan bijvoorbeeld sloopwerk doen. Kandidaten kunnen zo ervaren of werken in de bouw ze ligt en in welke discipline ze zich eventueel verder willen ontwikkelen. We matchen dus eigenlijk in de praktijk. Van de twaalf mensen die wij op dit bouwproject plaatsten, zijn er nog zes aan het werk. Dat heeft niets te maken met een gebrek aan loyaliteit of het systeem van open hiring. Zij kwamen er gewoon achter dat werken in de bouw niet bij hen past. Onze belangrijkste toets is motivatie. Als iemand niet wil, houdt het direct op. Als kandidaten gemotiveerd zijn, kunnen we ze prima helpen in hun verdere ontwikkeling. Met de loyaliteit zit het echt wel goed.”

– Joey Krabben, landelijk manager HR-projecten Opstap Personeelsdiensten

“Open hiring is de meest complete vorm van inclusie”

“Eens. Het helpt werkzoekenden en werkgevers. Open hiring staat eigenlijk voor goed werkgeverschap, want het betekent dat je iedereen een kans geeft. Het is een heel eerlijk systeem en de meest complete vorm van inclusie, omdat je kandidaten niet op oneigenlijke gronden uitsluit. Er zijn wel wat spelregels aan verbonden. De belangrijkste is dat de deur echt volledig openstaat. Iedereen mag zich melden en je stelt geen enkele vraag. Niet over iemands verleden, diploma’s, reden van werkloosheid of wat dan ook. De enige uitzondering zijn vragen die functioneel zijn. Babywinkelketen Mamaloes had in 2019 de primeur in Nederland met open hiring. Hun oproep: ‘Kun je tien kilo tillen en vier uur op je benen staan? Dan hebben wij werk voor je.’ Heel basaal dus. Vragen naar motivatie? Motivatie toont een kandidaat al door op gesprek te komen. Communicatievaardigheden? Die zijn lang niet bij elke functie van belang. Een derde belangrijke spelregel is dat je mensen perspectief biedt. Je geeft mensen een kans, en als zij die waar maken, moet je ze een duurzame arbeidsrelatie bieden. Zorg tot slot voor goede communicatie: kandidaten moeten immers wel weten dat je als werkgever aan open hiring doet. En de loyaliteit? Ik ben het met Krabben eens: dat zit wel goed. Bij open hiring zie je vaak wat bedeesdere kandidaten: mensen die in een sollicitatiegesprek niet het hoogste woord voeren, de eeuwige tweede. Zij zijn juist heel dankbaar voor de kans die ze krijgen.

– Jos van Delft, projectmanager bij Start Foundation
Jos van Delft geeft op 26 september tijdens het ABU-congres Gezocht. Creatieve oplossingen voor de krapte op de arbeidsmarkt een workshop ‘Open hiring’. Voor meer informatie over het onderwerp Open Hiring, zie www.openhiring.nl.

Gerelateerde artikelen