ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Stelling: Als zzp niet snel gereguleerd wordt, hebben we straks geen uitzendkrachten meer

“Schijnzelfstandigen moeten beter worden voorgelicht over de risico’s”

“Eens. Omdat er nu meer regulering is voor uitzenden, detacheren en payrollen, treedt er een verschuiving op richting zelfstandig ondernemers. Ik ben voor regulering, maar dan wel voor alle vormen van flexibele arbeid, dus ook zzp. Nu is het speelveld ongelijk. Wij werken bij uitstek met echte zelfstandig ondernemers, die bewust kiezen voor de vrijheid van het ondernemerschap. Schijnzelfstandigen zijn zich onvoldoende bewust van de risico’s en zijn onvoldoende beschermd. Ik ben het eens met Marinussen dat we de huidige situatie niet abrupt moeten aanpassen. Maar specifieke functies uitsluiten voor zelfstandig ondernemers? Het gaat niet om functies, maar om het resultaat en de zelfstandigheid van de werkzaamheden. Zelfstandig ondernemers horen projectmatig te werken, maar blijven nu te lang in lijnfuncties hangen. Doordat ze zelf regie hebben over wanneer en waar ze werken, kunnen ze in de zorg bijvoorbeeld teamoverleggen overslaan en de leukste diensten eruit pikken. Collega’s in dienstverband moeten dan de gaten opvullen. Dat is zuur voor hen. Toch is het belangrijk om flexibiliteit te houden op de werkvloer. Er moet ruimte blijven voor zelfstandig ondernemers die de intrinsieke motivatie hebben om zelf de regie te houden over hun werk. Om schijnzelfstandigheid tegen te gaan, is bewustwording en inzicht in de risico’s het belangrijkste. Ik geloof daarom vooral in voorlichting. De overheid moet de regie hierin nemen. Daarnaast moet er een sociaal vangnet komen met de mogelijkheid je op vrijwillige basis te verzekeren.”

Jort Zwolsman, directeur Younited, platform voor zelfstandig ondernemers

“De situatie is totaal verknipt. Het aantal uitzendkrachten halveerde, zzp’ers verdubbelde.”

“Helemaal mee eens. Zeker in de zorg zijn er veel schijnzelfstandigen. Uitzendkrachten worden aangestoken door collega’s: ‘Je moet zzp’er worden, dan kun je meer verdienen.’ Maar deze groep heeft geen idee van de consequenties van het zzp-schap en kijkt enkel naar de korte termijn. Bij ons is de laatste jaren het aantal uitzendkrachten gehalveerd en het aantal zzp’ers verdubbeld. Wij moeten wel meewerken, anders gaan ze naar de concurrent. De wet werkt niet, dat is al lang duidelijk. Er bestaat een groot schemergebied, een wirwar aan jurisprudentie, gebrek aan handhaving van de overheid en veel desinformatie. Er komen ook steeds meer cowboys op de markt. Wat moet er gebeuren? Je kunt de huidige situatie niet abrupt beëindigen: als je in deze krappe arbeidsmarkt een harde knip maakt tussen uitzendkracht en zzp, dan kunnen zorginstellingen niet meer functioneren. Er zouden regels moeten komen over welke functies door een zzp’er ingevuld kunnen worden en welke niet. Maar wat vooral zou helpen: goede overheidsvoorlichting over de consequenties van het zzp-schap. Wij geven die voorlichting zelf ook. Maar men gelooft ons gewoon niet. En dat is niet zo raar. Zorginstellingen - en daarmee dus ook de overheid - werken zelf volop mee aan de huidige situatie. Zij zijn de grootste inhuurder van zzp’ers. De zorg is gedreven door wanhoop over personeelsgebrek. ‘Maakt niet uit wat het kost, als er maar iemand komt’, dat is de houding. Het is een totaal verknipte situatie.”

Louisa Marinussen, directeur Care4Flex, intermediair in de gezondheidszorg:

Gerelateerde artikelen