ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Vervolgonderzoek naar lerende arbeidsmarkt-infrastructuur

De ABU vroeg vorig jaar aan De Argumentenfabriek onderzoek te doen naar ruimte voor verbetering van de infrastructuur van de arbeidsmarkt en hoe die eruit zou kunnen zien. Uit gesprekken met arbeidsmarktexperts zijn er waardevolle adviezen naar voren gekomen. Deze zijn samengevat in een model en uitgebracht in de uitgave Naar een lerende arbeidsmarktinfrastructuur. Het model vormde een belangrijke basis voor de twee vervolgsessies. De uitkomsten hiervan zijn samengebracht in het boekje Goede vragen over een lerende arbeidsmarktinfrastructuur 

Momenteel is er in veel sectoren een tekort aan personeel. Tegelijkertijd zijn er meer dan een miljoen mensen die geen aansluiting (meer) hebben op de arbeidsmarkt. Maar deze mismatch is geen tijdelijk probleem. Digitalisering en robotisering zorgen ervoor dat werk structureel verandert of soms helemaal verdwijnt. Dat vraagt om een arbeidsmarktinfrastructuur die bijdraagt aan:

  • Een eenvoudige route van-geen-werk-naar-werk;
  • Het bevorderen van intersectorale mobiliteit;
  • Het stimuleren en faciliteren van een leven lang ontwikkelen.

De analyserende en strategische vragen uit de vervolgsessie hebben de denkrichting aangescherpt. Zij vormen een belangrijke tussenstap om het ‘prototype’ van het model van de lerende arbeidsmarktinfrastructuur verder uit te werken.

Vervolgstap

Die volgende stap zet de ABU samen met het Platform Toekomst van Arbeid. Een samenwerking van partijen actief in werken, leren en verzekeren. Waarom? Omdat de ABU de ambitie in het nieuwe regeerakkoord om de arbeidsmarktinfrastructuur uit te breiden een warm hart toedraagt. En omdat er al veel goede ideeën en aanbevelingen zijn. Van de commissie-Borstlap tot het SER-advies MLT. Maar het ontbreekt nog aan een gezamenlijke richting en uitwerking. De ABU wil hieraan – samen met zijn partners – een bijdrage leveren met een breed gedragen actieagenda, behulpzaam voor politiek en beleid.

 

Download het onderzoek

Gerelateerde artikelen