ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Vier scenario's voor de arbeidsmarkt in 2026

Wij hebben met ABN AMRO, UWV en De Argumentenfabriek geprobeerd om scenario’s te schetsen van de arbeidsmarkt in 2026. In het boek ‘Werken in de toekomst’ zijn er vier uitgewerkt. Het boek is een denkoefening, die stilstaat bij vragen als:

  • Willen we meer werken of juist minder?
  • Groeit onze waardering voor betaald werk, of gaan we betaald werk juist minder belangrijk vinden?
  • Zet de flexibilisering van de arbeidsmarkt door?
  • Welke rol spelen internationale ontwikkelingen? Hoeveel banen gaan er verdwijnen door de opkomst van de robotisering en de artificiële intelligentie?

Gerelateerde artikelen