ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Arbeidsrecht

De ABU overlegt regelmatig over nieuwe wetgeving met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Hierbij speelt de commissie Arbeidsrecht van de ABU ook een belangrijke rol. Deze commissie analyseert ontwikkelingen in de rechtspraak, wetgeving en geeft signalen door van praktijkissues.

Meer weten over de commissie Arbeidsrecht?

Op het ABU-ledennet vindt u meer informatie over de commissies en werkgroepen van de ABU. Leden van de commissie kunnen hier ook vergaderstukken downloaden en data van vergaderingen inzien.

Gerelateerde artikelen