ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Haags nieuws 12 april 2019

Wet arbeidsmarkt in balans

Minister Koolmees (SZW) heeft deze week zijn reactie op de vragen en opmerkingen van de Eerste Kamer in een ‘memorie van antwoord’ gepubliceerd. Dit document bevat onder meer veel vragen en antwoorden over het onderwerp payrolling. Helaas bieden de meeste antwoorden van minister Koolmees niet de gewenste duidelijkheid. Wel positief is dat de minister aangeeft de kritiek van onder andere de ABU over de verplichte pensioenregeling voor payrollwerknemers serieus te nemen en er rekening mee te houden. Dat payrollwerknemers recht krijgen op een ‘adequaat’ pensioen staat vast, maar het zou dus kunnen dat de precieze voorwaarden en/of de ingangsdatum van de pensioenregels nog aangepast zullen worden.

De Eerste Kamer heeft besloten om een tweede schriftelijke ronde te voeren. In een ‘nader voorlopig verslag’ zal worden gereageerd op de antwoorden die de minister in de memorie van antwoord heeft gegeven. De senatoren zullen 23 april a.s. hun inbreng leveren en de minister zal worden gevraagd om uiterlijk 10 mei in een ‘nadere memorie van antwoord’ hierop te reageren. Daarna zal er worden gedebatteerd over het wetsvoorstel, mogelijk op 21 mei. De verwachting is dat het wetsvoorstel voor de Eerste Kamerverkiezingen in stemming wordt gebracht.

Gerelateerde artikelen