ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Haags nieuws 17 mei 2019

Maandag debat over de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

De plenaire behandeling van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) zal maandag 20 mei a.s. plaatsvinden tussen 14.00 – 17.00 uur en 19.45 – 23.45 uur. Het is mogelijk om het debat live te volgen op de publieke tribune van de Eerste Kamer (max. ruimte voor 35 personen) of via de livestream De verwachting is nog steeds dat de Wab op dinsdag 28 mei a.s. in stemming zal worden gebracht en aangenomen.

SZW evaluatie uitzendregime

Minister Koolmees (SZW) heeft deze week in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat op korte termijn verschillende onderzoeken en evaluaties naar de werking  van het uitzendregime worden uitgevoerd. Er is volgens hem reden tot evaluatie, omdat de Waadi voor het laatst in 2001 en het uitzendregime in het BW voor het laatst in 2007 is geëvalueerd.

De minister is van mening dat er de laatste jaren steeds meer signalen zijn die leiden tot de vraag of het huidige uitzendregime nog wel voldoet. Deze signalen nopen tot een evaluatie van het uitzendregime. In dat kader zullen een tweetal onderzoeken worden uitgevoerd. Het eerste onderzoek zal zich richten op de praktijk van driehoeksrelaties en de functie van uitzenden. Het zal een nader beeld geven van de verschillende vormen. Het tweede onderzoek heeft betrekking op het feitelijk gebruik en oneigenlijk gebruik van uitzenden. Daarvoor zal worden gekeken naar de positie van uitzendwerknemers. De evaluatie zal uiterlijk in de zomer van 2020 naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

Gerelateerde artikelen