ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Haags nieuws 2 mei 2019

Wet arbeidsmarkt in balans

De Eerste Kamer heeft gekozen voor een tweede schriftelijke ronde in de behandeling van het wetsvoorstel en afgelopen dinsdag het ‘nader voorlopig verslag’ uitgebracht. In dit verslag zijn senatoren ingegaan op de antwoorden die minister Koolmees tijdens de eerste schriftelijke ronde heeft gegeven. Op dit moment wacht de Eerste Kamer op de ‘nadere memorie van antwoord’. Minister Koolmees is verzocht uiterlijk 10 mei 2019 te antwoorden. Het debat over het wetsvoorstel zal waarschijnlijk plaatsvinden op 20 en 21 mei 2019. De verwachting is nog steeds dat de huidige Eerste Kamer het wetsvoorstel in stemming zal brengen en aanvaarden. De wet zal op 1 januari 2020 in werking treden.

Gerelateerde artikelen