ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Haags nieuws 21 mei 2019

Maandag 20 mei jl.  heeft de Eerste Kamer gedebatteerd met minister Koolmees (SZW) over de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). De oppositie- en coalitiepartijen hebben veel kritiek geuit op het wetsvoorstel. Er is veel gesproken over de onwenselijke verschuiving van flexibel werk naar zzp-contracten aan de onderkant van de arbeidsmarkt (het ‘waterbed-effect’). De VVD en het CDA hebben minister Koolmees via een motie opgeroepen om volgende maand te komen met uitwerkingen van voorstellen voor nieuw zzp-beleid. Met deze toezegging lijkt de minister tegemoet te zijn gekomen aan het grootste kritiekpunt van de Kamer. De Wab wordt op 28 mei a.s. in stemming gebracht en naar verwachting aangenomen.

Goed nieuws is dat vanwege de complexiteit de invoering van het adequate pensioen voor payrollwerknemers zal worden uitgesteld tot 1 januari 2021. Ook zal minister Koolmees het besluit waarin dit wordt geregeld via een zogenoemde ‘voorhangprocedure’ over twee weken naar de Kamer sturen zodat zij erop kunnen reageren voordat het ter advies naar de Raad van State wordt gestuurd. De overige onderdelen van de Wab zullen zoals verwacht per 1 januari 2020 in werking treden.

Voorlichtingsbijeenkomst Wab voor ABU-leden

Op 13 juni a.s. organiseren wij een voorlichtingsbijeenkomst exclusief voor ABU-leden. Wat betekent de inwerkingtreding van deze wet? Welke gevolgen heeft dit voor uw organisatie?

Gerelateerde artikelen