ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Haags nieuws 9 mei 2019

Afgelopen dinsdag heeft minister Koolmees schriftelijk geantwoord op de vragen vanuit de Eerste Kamer. Met de Nadere memorie van antwoord is de schriftelijke behandeling van de Wab afgerond. Zowel de eerste als de tweede schriftelijke ronde in de Eerste Kamer heeft weinig opgeleverd. Goed nieuws is dat de minister heeft aangegeven bij de invoering rekening te zullen houden met de complexiteit van de ‘adequate pensioenregeling’ voor payrollwerknemers. Het is denkbaar dat deze pensioenregels pas na 1 januari 2020 van kracht worden

Op 20 en 21 mei zal in de Eerste Kamer het debat over de Wab plaatsvinden en de stemming vindt naar verwachting op 28 mei a.s. plaats. Er zal (ondanks de verkiezingen voor de Eerste Kamer op 27 mei) nog door de huidige Eerste Kamer worden gestemd; de nieuwe Eerste Kamer treedt pas begin juni aan. De verwachting is nog steeds dat de Wab zal worden aangenomen en op 1 januari 2020 in werking zal treden.

Gerelateerde artikelen