ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Haags nieuws 14 maart 2019

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

Deze week is de Eerste Kamer gestart met de behandeling van het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (Wab). Afgelopen dinsdag heeft er een zogenoemde ‘deskundigenbijeenkomst’ plaatsgevonden met deskundigen uit de wetenschap en de polder. Veel deskundigen hebben gepleit voor een uitstel van de Wab tot (i) de Wet Werk en Zekerheid is geëvalueerd, (ii) er een oplossing is voor het zzp-vraagstuk en (iii) het advies van de Commissie Regulering van werk is uitgebracht. De ABU heeft de Eerste Kamerleden voorafgaand aan de bijeenkomst gewaarschuwd voor rechtsonzekerheid voor opdrachtgevers, werkenden en intermediairs en de gevolgen hiervan. Lees hier de column van Jurrien Koops.

Dinsdag 19 maart a.s. zullen de senatoren hun inbreng leveren voor de schriftelijke behandeling (het zogenoemde ‘voorbereidend onderzoek’) van de Wab. De ABU heeft de afgelopen weken gesproken met senatoren van verschillende politieke partijen om zijn zorgen over de Wab te uiten en zijn suggesties voor verbetering onder de aandacht te brengen. Daarbij is ook een inbreng geleverd voor de schriftelijke behandeling met als doel om vraagstukken (nogmaals) onder de aandacht te brengen en sommige zaken verduidelijkt te krijgen.

Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen

Woensdag 20 maart a.s. gaan we naar de stembus. Er wordt gestemd voor de Provinciale Staten en het Waterschap, maar het gaat vooral om de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer. Op 27 mei a.s. worden namelijk via ‘getrapte verkiezingen’ de nieuwe leden van de Eerste Kamer gekozen. De leden van de Provinciale Staten kiezen de Eerste Kamerleden. Volgens de huidige peilingen zal het kabinet zijn meerderheid in de Eerste Kamer verliezen. Dit kan leiden tot verschillende situaties, waaronder: (i) het kabinet kan met de steun van sommige oppositiepartijen wetsvoorstellen door de Eerste Kamer laten aannemen en daarmee het regeerakkoord blijven uitvoeren of (ii) het kabinet zal vallen.

Als het kabinet het wenselijk acht en erin slaagt om de steun van een deel van de oppositie te verkrijgen, zullen de betreffende partijen daar uiteraard iets voor terug willen. Zo zouden er afspraken kunnen worden gemaakt over een aanpassing van de Wab. Denk bv. aan de versoepeling van het ontslagrecht en de verlenging van de periode van bepaalde contracten, dat een deel van de oppositie niet ziet zitten. Natuurlijk zouden er ook andere afspraken gemaakt kunnen worden. Als het kabinet valt voordat de Wab door de Eerste Kamer is aangenomen, zal het wetsvoorstel naar verwachting controversieel worden verklaard. Dit betekent dat de behandeling van het wetsvoorstel wordt opgeschort tot na het aantreden van een nieuw kabinet. Al met al is aanstaande woensdag een belangrijke dag voor de toekomst van dit kabinet én de arbeidsmarkt.

Gerelateerde artikelen