ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Gedifferentieerde premies Whk 2024 bekendgemaakt

UWV heeft de gedifferentieerde premies Werkhervattingskas voor 2024 bekendgemaakt. De gemiddelde premiepercentages voor zowel de WGA als de Ziektewet dalen in 2024 voor het eerst sinds jaren. Het gemiddelde premieniveau van de WGA daalt van 0,87% in 2023 naar 0,77% in 2024. Een paar andere gegevens:

  • Het gemiddelde percentage van de Ziektewet daalt van 0,66% in 2023 naar 0,45% in 2024.
  • Voor uitzendbedrijven (sector 52) is de WGA-component in 2024 2,42% en de ZW-component 4,13% (totaal 6,55%). Dit was in 2023 respectievelijk 2,40% en 4,73% (totaal 7,13%). Met name de daling van de ZW-component valt hierbij op.

Tegen het einde van dit jaar ontvangt u van de Belastingdienst een beschikking of een mededeling met de voor u geldende premiepercentages voor 2024. Controleer deze goed.

Workshop exclusief voor leden

ABU Academy organiseert op dinsdag 7 november voor leden de workshop Bezwaar en controle Whk-premie. Hierin wordt uitgelegd waarom de premie soms onjuist wordt vastgesteld en waarom het zin kan hebben bezwaar om aan te tekenen.

Gerelateerde artikelen