ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

oPuce lanceert met bedrijvennetwerk nieuwe tool  Talent Connector voor gelijke kansen op werk na kanker

oPuce Isabelle Lebrocquy 4

Terwijl steeds meer mensen de ziekte kanker overwinnen, hebben zij veel moeite om hun werk te behouden of nieuw werk te vinden. Om te zorgen voor gelijke kansen lanceerden social enterprice oPuce en een netwerk van grote bedrijven de Talent Connector, die werkzoekenden helpt en direct in contact brengt met dedicated recruiters. Hun talenten staan daarin centraal, niet de onjuiste denkbeelden rond de overwonnen ziekte.

In Nederland krijgen jaarlijks bijna 120.000 mensen kanker (116.000 in 2019), van wie twee derde inmiddels herstelt. Ruim de helft blijft werken, maar een groot deel wordt werkloos door kanker terwijl veel hun baan kunnen en willen behouden. Maar werk behouden of nieuw werk vinden na kanker blijkt vaak lastig. “Na ontslag komt ruim 60% niet meer aan betaald werk. Vooral door onjuiste denkbeelden,” zegt oPuce-oprichter Isabelle Lebrocquy. “Vaak wordt gedacht dat mensen die genezen zijn een groter risico lopen om weer ziek te worden. Dat klopt niet. Zij hebben net zoveel kans om weer ziek te worden als iedere andere werknemer of werkzoekende.”

Direct contact en digitale oplossingen

In 2017 ondertekenden grote werkgevers (zoals ManpowerGroup, ABN AMRO, Akzo Nobel, Deloitte, Johnson & Johnson, Philips, Pon, PostNL en de Volksbank) het Convenant Werk en Kanker van oPuce. Dit is bedoeld om werknemers die te maken krijgen met kanker te helpen in hun werkbehoud en werkzoekenden gelijke kansen te geven in hun terugkeer naar volwaardig werk. De bedrijven nemen hierin een voortrekkersrol en maken zich sterk voor werkbehoud van herstellende werknemers en bieden gelijke kansen voor werkzoekenden die genezen zijn tijdens hun sollicitatieprocedures. De match wordt gemaakt op wat iemand kan en wil. Het talent staat centraal, niet het eventuele ziekteverleden.

 

De uitzendbranche biedt een belangrijke opstapfunctie. – Isabelle Lebrocquy, oprichter oPuce

 

In oktober lanceerden zij de Talent Connector om werkzoekenden die hersteld zijn van kanker in contact te brengen met recruiters van werkgevers die hebben aangegeven open te staan voor deze (gestigmatiseerde) groep sollicitanten. “Ze krijgen direct contact met een dedicated recruiter. Ze komen dus niet ‘op de stapel’ met kandidaten terecht,” schetst Jeffrey van Meerkerk (directeur strategische relaties en mvo) van ManpowerGroup. Naast de matching met een werkgever krijgen de werkzoekenden ook de beschikking over die expertise en tools die hen helpen beter te kunnen solliciteren. Dit zijn ook bestaande tools en e-learning modules van uitzendbureaus, patiëntenorganisaties en re-integratiebedrijven.

Breed platform

De Talent Connector is het eerste onderdeel van een breder platform dat oPuce en de bedrijven creëren. Lebrocquy: “Onze ambitie is om een compleet ‘ecosysteem’ op te zetten en steeds meer bedrijven te betrekken die hieraan meewerken. Om zo concrete oplossingen te bieden en mensen gelijke kansen te geven. We werken bijvoorbeeld ook al aan twee serious games, voor werkgevers en voor werknemers, die gericht zijn op werkbehoud. Daarnaast komt er een quickscan om werkgevers met vragen te adviseren of heel gericht door te verwijzen.”

 

Veel mensen die zijn hersteld van kanker zijn supergemotiveerd om weer een volwaardige plek in het arbeidsproces in te nemen. – Jeffrey van Meerkerk, directeur strategische relaties en mvo van ManpowerGroup

 

Volgens Lebrocquy biedt de uitzendbranche een belangrijke opstapfunctie. “Het geeft werkgevers de tijd om een werknemer te leren kennen. Andersom kan de medewerker het werk weer opbouwen en zich inzetten en ontplooien in een flexibele baan. Werkgevers willen wel kansen bieden, maar zijn huiverig door het verouderde stigma rond kanker en door ons sociale stelsel. Zij vrezen vooral de twee jaar loondoorbetaling als iemand opnieuw ziek wordt. Een no-riskpolis is er vaak niet voor deze groep werknemers. Er is dus ook behoefte aan een eerlijker sociaal stelsel zonder uitsluiting.”

Extra kwalificaties

Sinds de oprichting heeft oPuce zich sterk ontwikkeld. Het bedrijvennetwerk is verder versterkt en verbreed. De eigen organisatie en governance zijn verder geprofessionaliseerd, gevoed door de deelnemende bedrijven. Van Meerkerk zit nu bijvoorbeeld namens ManpowerGroup in de Raad van Advies van oPuce en geeft nu mede richting aan de doorontwikkeling.

Hij is enthousiast over de Talent Connector als praktische tool die nodig was. “Veel mensen die zijn hersteld van kanker zijn supergemotiveerd om weer een volwaardige plek in het arbeidsproces in te nemen. Het zijn stuk voor stuk mensen voor wie opgeven geen optie was en is. Zij hebben hard geknokt om kanker te overwinnen. Voor hen is het normaal om weer mee te kunnen doen en van betekenis te zijn. Het zijn werknemers die een eerlijke kans verdienen en naast hun normale kwalificaties ook nog iets extra’s meebrengen voor een werkgever, zoals aanpassings- en doorzettingsvermogen.”

Om privacy redenen is niet bekend hoeveel werkzoekenden de Talent Connector al hebben ingezet. Maar volgens Lebrocquy en Van Meerkerk wordt het inmiddels ‘gretig gebruikt’ door werkzoekenden én werkgevers.

Gerelateerde artikelen