ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Werken na AOW-gerechtigde leeftijd

Sinds 1 januari 2016 geldt de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Bij wijze van overgangsmaatregel is destijds bepaald  dat, onder meer, de periode van loondoorbetaling bij ziekte voor AOW-gerechtigden voorlopig dertien weken zou bedragen in plaats van zes weken. De minister heeft nu aangekondigd om deze overgangsperiode te beëindigen. Per 1 april 2021 is daarom de loondoorbetaling bij ziekte voor AOW-gerechtigden maximaal zes weken in plaats van dertien.

Gerelateerde artikelen