Thema'sFlexibiliteit

Flexibiliteit

Themablok Flexibele arbeidsvormen 360x122

Welke flexibele arbeidsvormen zijn er? Wat zijn de feiten en cijfers? Wat is onze visie op de toekomst van flexibliteit, wat zijn uitdagingen en kansen voor aanbieders van flexibele arbeid. En, hoe zien andere partijen dat?

Payrolling

Payrolling

Payrolling is een gespecialiseerde vorm van hr-dienstverlening. Een payrollorganisatie stelt werknemers ter beschikking aan een opdrachtgever, waarbij de opdrachtgever zelf verantwoordelijk is voor de werving en selectie van de werknemer. De payrollonderneming neemt het juridisch werkgeverschap over en daarmee ook zoveel mogelijk de personele, financiële en administratieve verplichtingen die daarbij horen.

Publiek private samenwerking

Publiek private samenwerking

Themablok PPS 360x122

De uitzendbranche is de belangrijkste private bemiddelaar op de arbeidsmarkt, niet alleen voor transities van werk naar werk, maar ook vanuit werkloosheid. De uitzendbranche ziet het als zijn taak een stapje extra te doen voor uitkeringsgerechtigden.

Vijftig-plus (50+)

Vijftig-plus (50+)

vijftigplus 50+

Voor ouderen is het vaak moeilijker om opnieuw werk te vinden. De uitzendbranche speelt hierin een belangrijke rol. Maar liefst 27% van de vijftigplussers die weer werk vinden, gaat aan de slag in een uitzendbaan. Uitzendwerk biedt kansen voor deze doelgroep. Ook zijn er regelingen die het interessant maken om vijftigplussers aan het werk te helpen.

ZZP

ZZP

Plaatje ZZP 360x122

Een zzp’er (zelfstandige zonder personeel) is een ondernemer die geen personeel in dienst heeft. De zzp'er voert zelfstandig opdrachten uit en werkt niet in loondienst. Om zelfstandig te kunnen werken moeten zzp'ers meerdere opdrachtgevers hebben. Ze werken voor eigen rekening en risico en zijn gericht op het maken van winst. De groep hoogopgeleide zzp'ers neemt sterk toe, deze subgroep noemen we ook wel 'zelfstandige professionals'.

Flexmigranten

Flexmigranten

Themablok Flexmigranten 360x122

Ruim 350.000 Europeanen werken voor Nederlandse bedrijven en dragen bij aan onze welvaart. Door een beroep te doen op de Europese arbeidsmarkt en daarbuiten, kan het Nederlandse bedrijfsleven de juiste mensen vinden om in Nederland productiviteit en werkgelegenheid te behouden en vergroten.

Pensioenonderzoek

Pensioenonderzoek

Pensioenonderzoek 360x122

Het pensioenonderzoek (gepubliceerd in februari 2015) is geresulteerd in een kaartenboek, dat een aanzet is om de discussie over fundamenten onder de pensioenregelingen eerlijk en goed te voeren met alle betrokkenen.

Van-werk-naar-werk

Van-werk-naar-werk

Cover 360x122.PNG

In de inspiratiegids 'Veilig oversteken' worden tien praktijkvoorbeelden van verschillende kanten belicht. Zodat anderen kunnen leren van de aanpak en ervaringen van de betrokken werkgevers, werknemers, vakbonden en intermediairs. Ook geven vier experts hun visie en adviezen voor de toekomst.

Werken in de toekomst

Werken in de toekomst

arbeidsmarkt van de toekomst

Hoe ziet de arbeidsmarkt er in de toekomst uit? Wat zijn de belangrijkste onzekerheden? Welke mogelijke scenario’s zien we? Hoe zien die verschillende arbeidsmarkten er uit over tien jaar? ABU, ABN AMRO en UWV maakten met de Argumentenfabriek het boek Werken in de toekomst - Vier scenario’s voor de organisatie van werk in Nederland in 2026.

Iedereen 122

Een goed functionerende arbeidsmarkt is in evenwicht, gericht op ontwikkeling en inclusief. Op dit moment hapert de arbeidsmarkt in Nederland. De verschillen tussen mensen met een vast contract en mensen die op een flexibele manier aan het werk zijn, worden groter. ABU, Cedris, NRTO, OVAL en Summum.nu brachten een statement uit om het tij te keren.

Flexibiliteit

Flexibiliteit

Themablok Flexibele arbeidsvormen 360x122

Welke flexibele arbeidsvormen zijn er? Wat zijn de feiten en cijfers? Wat is onze visie op de toekomst van flexibliteit, wat zijn uitdagingen en kansen voor aanbieders van flexibele arbeid. En, hoe zien andere partijen dat?

Flexmigranten

Flexmigranten

Themablok Flexmigranten 360x122

Ruim 350.000 Europeanen werken voor Nederlandse bedrijven en dragen bij aan onze welvaart. Door een beroep te doen op de Europese arbeidsmarkt en daarbuiten, kan het Nederlandse bedrijfsleven de juiste mensen vinden om in Nederland productiviteit en werkgelegenheid te behouden en vergroten.

Gelijke behandeling

Gelijke behandeling

Themablok Gelijke behandeling 360x122

De uitzendbranche is kleurrijk en biedt velen een kans op werk. Dat schept een grote verantwoordelijkheid om discriminatie op de arbeidsmarkt zoveel mogelijk uit te bannen. Uitzendorganisaties kunnen op verschillende manieren te maken krijgen met discriminatie. Uiteraard mogen ze zelf geen discriminerende eisen stellen aan het in dienst nemen van uitzendkrachten of vast personeel.

Payrolling

Payrolling

Payrolling is een gespecialiseerde vorm van hr-dienstverlening. Een payrollorganisatie stelt werknemers ter beschikking aan een opdrachtgever, waarbij de opdrachtgever zelf verantwoordelijk is voor de werving en selectie van de werknemer. De payrollonderneming neemt het juridisch werkgeverschap over en daarmee ook zoveel mogelijk de personele, financiële en administratieve verplichtingen die daarbij horen.

Pensioenonderzoek

Pensioenonderzoek

Pensioenonderzoek 360x122

Het pensioenonderzoek (gepubliceerd in februari 2015) is geresulteerd in een kaartenboek, dat een aanzet is om de discussie over fundamenten onder de pensioenregelingen eerlijk en goed te voeren met alle betrokkenen.

Publiek private samenwerking

Publiek private samenwerking

Themablok PPS 360x122

De uitzendbranche is de belangrijkste private bemiddelaar op de arbeidsmarkt, niet alleen voor transities van werk naar werk, maar ook vanuit werkloosheid. De uitzendbranche ziet het als zijn taak een stapje extra te doen voor uitkeringsgerechtigden.

Van-werk-naar-werk

Van-werk-naar-werk

Cover 360x122.PNG

In de inspiratiegids 'Veilig oversteken' worden tien praktijkvoorbeelden van verschillende kanten belicht. Zodat anderen kunnen leren van de aanpak en ervaringen van de betrokken werkgevers, werknemers, vakbonden en intermediairs. Ook geven vier experts hun visie en adviezen voor de toekomst.

Vijftig-plus (50+)

Vijftig-plus (50+)

vijftigplus 50+

Voor ouderen is het vaak moeilijker om opnieuw werk te vinden. De uitzendbranche speelt hierin een belangrijke rol. Maar liefst 27% van de vijftigplussers die weer werk vinden, gaat aan de slag in een uitzendbaan. Uitzendwerk biedt kansen voor deze doelgroep. Ook zijn er regelingen die het interessant maken om vijftigplussers aan het werk te helpen.

Werken in de toekomst

Werken in de toekomst

arbeidsmarkt van de toekomst

Hoe ziet de arbeidsmarkt er in de toekomst uit? Wat zijn de belangrijkste onzekerheden? Welke mogelijke scenario’s zien we? Hoe zien die verschillende arbeidsmarkten er uit over tien jaar? ABU, ABN AMRO en UWV maakten met de Argumentenfabriek het boek Werken in de toekomst - Vier scenario’s voor de organisatie van werk in Nederland in 2026.

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid wwz 360x122

De Wet werk en zekerheid is gedeeltelijk al per 1 januari in werking getreden, per 1 juli zal het tweede deel in werking treden. Het arbeidsrecht gaat hierdoor ingrijpend wijzigen. Om ook uitzendkrachten, opdrachtgevers en niet-ABU leden op weg te helpen kunt u hieronder algemene informatie over deze wetswijzigingen vinden.

ZZP

ZZP

Plaatje ZZP 360x122

Een zzp’er (zelfstandige zonder personeel) is een ondernemer die geen personeel in dienst heeft. De zzp'er voert zelfstandig opdrachten uit en werkt niet in loondienst. Om zelfstandig te kunnen werken moeten zzp'ers meerdere opdrachtgevers hebben. Ze werken voor eigen rekening en risico en zijn gericht op het maken van winst. De groep hoogopgeleide zzp'ers neemt sterk toe, deze subgroep noemen we ook wel 'zelfstandige professionals'.