Thema'sArbeidsmigranten

Arbeidsmigranten

Themablok Flexmigranten 360x122

Ruim 400.000 Europeanen werken voor Nederlandse bedrijven en dragen bij aan onze welvaart. Door een beroep te doen op de Europese arbeidsmarkt en daarbuiten, kan het Nederlandse bedrijfsleven de juiste mensen vinden om in Nederland productiviteit en werkgelegenheid te behouden en vergroten.

Diversiteit

Diversiteit

Afb werkjijmeezegnee themablok

De uitzendbranche is kleurrijk en biedt velen een kans op werk. Dat schept een grote verantwoordelijkheid om discriminatie op de arbeidsmarkt zoveel mogelijk uit te bannen. De ABU vindt discriminatie op de arbeidsmarkt onacceptabel en ontoelaatbaar. Elk geval van discriminatie er één teveel. Daarom doet de ABU er alles aan om dit probleem verder te bestrijden.

LLO 122

De ABU bracht samen met Cedris, NRTO en OVAL het statement 'Iedereen aan de slag met een Leven Lang Ontwikkelen' uit. Hierin pleiten we voor een forse inzet op een Leven Lang Ontwikkelen en doen we onder meer de oproep om iedereen een persoonlijk budget met ontwikkelrechten aan te bieden.

Platformeconomie

Platformeconomie

Thema platformeconomie

Platformwerk is in opkomst: de digitale platforms waarop vraag en aanbod van tijdelijk werk bij elkaar worden gebracht. Het komt sneller, goedkoper en op grotere schaal bij elkaar. Dat biedt kansen. En vraagt ook om dit in goede banen te leiden. De ABU vindt dat er een (zelf) regulerend kader voor platformwerk moet komen, duidelijkheid over de status van de platformwerker en een gelijk speelveld voor verschillende typen werkbemiddelaars. Lees meer hierover in onze Whitepaper.

Van-werk-naar-werk

Van-werk-naar-werk

Cover 360x122.PNG

Een dynamische arbeidsmarkt vereist meer 'zebrapaden', zodat werknemers veilig kunnen oversteken van werk-naar-werk. In de inspiratiegids 'Veilig oversteken' worden tien praktijkvoorbeelden belicht.  Ook geven vier experts hun visie en adviezen voor de toekomst.

ZZP

ZZP

Plaatje ZZP 360x122

Een zzp’er (zelfstandige zonder personeel) is een ondernemer die geen personeel in dienst heeft. De zzp'er voert zelfstandig opdrachten uit en werkt niet in loondienst. Om zelfstandig te kunnen werken moeten zzp'ers meerdere opdrachtgevers hebben. Ze werken voor eigen rekening en risico en zijn gericht op het maken van winst. De groep hoogopgeleide zzp'ers neemt sterk toe, deze subgroep noemen we ook wel 'zelfstandige professionals'.

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Thema arbeidsrecht

De ABU krijgt veel vragen over wie nu de verantwoordelijke partij is in het geval van uitzendarbeid. De werkgever is de uitzendorganisatie. Dat is degene die de arbeidsovereenkomst aangaat met de uitzendkracht en dus ook degene die hem kan beëindigen.

Flexibiliteit

Flexibiliteit

Themablok Flexibele arbeidsvormen 360x122

38% van de beroepsbevolking werkt anders dan via een vast contract. Zij werken bijvoorbeeld als uitzendkracht, payrollkracht, zzp’er of via een tijdelijk contract. Meer dan 50% van alle bedrijven maakt gebruik van flexibele arbeidskrachten. Welke flexibele arbeidsvormen zijn er? Wat zijn de feiten en cijfers?

Payrolling

Payrolling

De ABU is een voorstander van payrolling. Werknemer, werkgever en opdrachtgever zijn erbij gebaat dat het werkgeverschap - dat steeds complexer wordt - goed wordt vervuld. Payrollwerknemers vallen onder de CAO voor Uitzendkrachten. De branche van uitzenders en payrollers is goed gereguleerd. Diverse instanties zien toe op de naleving van de regels. Uiteraard neemt de ABU afstand van praktijken waarbij de cao niet (volledig) wordt toegepast.

Privacy 122

Bij verwerking van persoonsgegevens moet je als uitzendondernemer goed opletten op de steeds strengere privacyregels. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Hoe kunnen uitzendorganisaties ervoor zorgen dat zij aan alle prijvacyregels voldoen?

Vijftig-plus (50+)

Vijftig-plus (50+)

vijftigplus 50+

Voor ouderen is het vaak moeilijker om opnieuw werk te vinden. De uitzendbranche speelt hierin een belangrijke rol. Maar liefst 27% van de vijftigplussers die weer werk vinden, gaat aan de slag in een uitzendbaan. Uitzendwerk biedt kansen voor deze doelgroep. Ook zijn er regelingen die het interessant maken om vijftigplussers aan het werk te helpen.

Iedereen 122

Een goed functionerende arbeidsmarkt is in evenwicht, gericht op ontwikkeling en inclusief. Op dit moment hapert de arbeidsmarkt in Nederland. De verschillen tussen mensen met een vast contract en mensen die op een flexibele manier aan het werk zijn, worden groter. ABU, Cedris, NRTO, OVAL en Summum.nu brachten een statement uit om het tij te keren.

Flexibiliteit

Flexibiliteit

Themablok Flexibele arbeidsvormen 360x122

38% van de beroepsbevolking werkt anders dan via een vast contract. Zij werken bijvoorbeeld als uitzendkracht, payrollkracht, zzp’er of via een tijdelijk contract. Meer dan 50% van alle bedrijven maakt gebruik van flexibele arbeidskrachten. Welke flexibele arbeidsvormen zijn er? Wat zijn de feiten en cijfers?

Arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten

Themablok Flexmigranten 360x122

Ruim 400.000 Europeanen werken voor Nederlandse bedrijven en dragen bij aan onze welvaart. Door een beroep te doen op de Europese arbeidsmarkt en daarbuiten, kan het Nederlandse bedrijfsleven de juiste mensen vinden om in Nederland productiviteit en werkgelegenheid te behouden en vergroten.

Diversiteit

Diversiteit

Afb werkjijmeezegnee themablok

De uitzendbranche is kleurrijk en biedt velen een kans op werk. Dat schept een grote verantwoordelijkheid om discriminatie op de arbeidsmarkt zoveel mogelijk uit te bannen. De ABU vindt discriminatie op de arbeidsmarkt onacceptabel en ontoelaatbaar. Elk geval van discriminatie er één teveel. Daarom doet de ABU er alles aan om dit probleem verder te bestrijden.

LLO 122

De ABU bracht samen met Cedris, NRTO en OVAL het statement 'Iedereen aan de slag met een Leven Lang Ontwikkelen' uit. Hierin pleiten we voor een forse inzet op een Leven Lang Ontwikkelen en doen we onder meer de oproep om iedereen een persoonlijk budget met ontwikkelrechten aan te bieden.

Payrolling

Payrolling

De ABU is een voorstander van payrolling. Werknemer, werkgever en opdrachtgever zijn erbij gebaat dat het werkgeverschap - dat steeds complexer wordt - goed wordt vervuld. Payrollwerknemers vallen onder de CAO voor Uitzendkrachten. De branche van uitzenders en payrollers is goed gereguleerd. Diverse instanties zien toe op de naleving van de regels. Uiteraard neemt de ABU afstand van praktijken waarbij de cao niet (volledig) wordt toegepast.

Pensioenonderzoek

Pensioenonderzoek

Pensioenonderzoek 360x122

Het pensioenonderzoek onderzocht de fundamenten onder pensioenregelingen. De pensioenregelingen van mensen die werken in schoonmaak, detailhandel, horeca of via uitzenders zijn onderzocht. Van de resultaten is een kaartenboek gemaakt. Het boek is een aanzet om de discussie over fundamenten onder de pensioenregelingen eerlijk en goed te voeren met alle betrokkenen.

Privacy 122

Bij verwerking van persoonsgegevens moet je als uitzendondernemer goed opletten op de steeds strengere privacyregels. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Hoe kunnen uitzendorganisaties ervoor zorgen dat zij aan alle prijvacyregels voldoen?

Inclusieve arbeidsmarkt

Inclusieve arbeidsmarkt

Themablok PPS 360x122

Arbeidsbemiddeling is de kernactiviteit van onze leden. Als uitzendwerk in Nederland niet zou bestaan, dan zou de werkloosheid vermoedelijk op een veel hoger niveau liggen. In samenwerking met publieke arbeidsbemiddelaars neemt de uitzendbranche zijn verantwoordelijkheid om nog meer werkzoekenden te begeleiden naar de arbeidsmarkt. Onze missie? Iedereen aan de slag!

Platformeconomie

Platformeconomie

Thema platformeconomie

Platformwerk is in opkomst: de digitale platforms waarop vraag en aanbod van tijdelijk werk bij elkaar worden gebracht. Het komt sneller, goedkoper en op grotere schaal bij elkaar. Dat biedt kansen. En vraagt ook om dit in goede banen te leiden. De ABU vindt dat er een (zelf) regulerend kader voor platformwerk moet komen, duidelijkheid over de status van de platformwerker en een gelijk speelveld voor verschillende typen werkbemiddelaars. Lees meer hierover in onze Whitepaper.

UZmonitor 122

De Uitzendmonitor geeft een compleet beeld van de ontwikkeling van uitzendwerk en de doorstroming van uitzendkrachten op de arbeidsmarkt. Een waardevolle graadmeter voor beleidsmakers, wetenschap, media, uitzendorganisaties en uitzendkrachten.

Van-werk-naar-werk

Van-werk-naar-werk

Cover 360x122.PNG

Een dynamische arbeidsmarkt vereist meer 'zebrapaden', zodat werknemers veilig kunnen oversteken van werk-naar-werk. In de inspiratiegids 'Veilig oversteken' worden tien praktijkvoorbeelden belicht.  Ook geven vier experts hun visie en adviezen voor de toekomst.

Vijftig-plus (50+)

Vijftig-plus (50+)

vijftigplus 50+

Voor ouderen is het vaak moeilijker om opnieuw werk te vinden. De uitzendbranche speelt hierin een belangrijke rol. Maar liefst 27% van de vijftigplussers die weer werk vinden, gaat aan de slag in een uitzendbaan. Uitzendwerk biedt kansen voor deze doelgroep. Ook zijn er regelingen die het interessant maken om vijftigplussers aan het werk te helpen.

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Thema arbeidsrecht

De ABU krijgt veel vragen over wie nu de verantwoordelijke partij is in het geval van uitzendarbeid. De werkgever is de uitzendorganisatie. Dat is degene die de arbeidsovereenkomst aangaat met de uitzendkracht en dus ook degene die hem kan beëindigen.

ZZP

ZZP

Plaatje ZZP 360x122

Een zzp’er (zelfstandige zonder personeel) is een ondernemer die geen personeel in dienst heeft. De zzp'er voert zelfstandig opdrachten uit en werkt niet in loondienst. Om zelfstandig te kunnen werken moeten zzp'ers meerdere opdrachtgevers hebben. Ze werken voor eigen rekening en risico en zijn gericht op het maken van winst. De groep hoogopgeleide zzp'ers neemt sterk toe, deze subgroep noemen we ook wel 'zelfstandige professionals'.