Softwareleveranciers


installer-97887_960_720

Gebruiksvriendelijke en kwalitatief goede software is van groot belang voor uw bedrijfsvoering. Software draagt niet alleen bij aan het professioneel en efficiënt inrichten van uw bedrijfsprocessen, maar speelt ook een zeer belangrijke rol in een juiste toepassing van wet- en regelgeving. Maar waar te beginnen in het vinden en selecteren van softwarepakketten en –leveranciers?

Waar te beginnen?

De eerste belangrijke vraag is voor welke onderdelen van uw bedrijfsvoering een softwareoplossing nodig is. In grote lijnen is er een onderscheid tussen frontoffice, midoffice en backoffice software oplossingen. In de frontoffice worden de processen van registratie tot plaatsing afgehandeld. In de midoffice vindt de urenverwerking plaats. Verloning en facturatie gebeurt vervolgens in de backoffice. De definitie van wat precies onder front-, mid- en backoffice wordt verstaan, kan overigens per softwareleverancier licht verschillen.

U kunt kiezen voor een totaalpakket bij één leverancier. Echter kunt u ook kiezen voor losse aanvullende modules voor o.a. planning, verzuimbeheersing, business intelligence etc. die gekoppeld worden op uw bestaande softwarepakket. Bij de keuze voor een leverancier is het dus goed om mee te nemen in hoeverre er gemakkelijk gekoppeld kan worden met andere softwaremodules.

Een andere belangrijke factor is de online functionaliteit en de integratie met uw website. Een portal of app voor uitzendkrachten en/of klanten kan veel tijd en geld besparen. Technisch is veel mogelijk. Het is van belang om vooraf goed na te denken over:

  • Wanneer wil ik persoonlijk contact met uitzendkracht en / of klant en wanneer kan dit ook prima geautomatiseerd plaatsvinden?
  • Welke eisen stel ik aan de online toegang van uitzendkrachten en / of klanten?

Loonadministratie

Zoekt u software voor uw loonadministratie, dan is het goed te realiseren dat de loonadministratie van een uitzendonderneming complex is en hiervoor gespecialiseerde software nodig is. Naast gebruiksvriendelijkheid is kwaliteit een zeer belangrijk aspect. Er is geen softwarekeurmerk waaraan u kunt zien of de software geschikt is. Voor een correcte loonadministratie moet de software in staat zijn de ABU-CAO goed uit te voeren. Daarnaast enkele criteria die belangrijk zijn in de keuze voor verloningssoftware:

  • Juiste loon- of premieberekening;
  • Sluitende administratie: de loonadministratie moet volledig kloppen met die van de financiële administratie en de loonaangiften. Van groot belang voor de Belastingdienst en NEN-controleurs;
  •  Juiste loonstrook die minimaal de grondslagen voor pensioenpremie, sociale verzekeringen, premies zorgverzekering en loonbelasting bevat.

Het is aan te bevelen om de verloningssoftware door een derde (bijvoorbeeld certificerende instelling) te laten controleren. Zeker als u gebruik maakt van specifieke regelingen voor bijvoorbeeld buitenlandse werknemers of subsidies voor bepaalde doelgroepen van werknemers.

Verder goed om te realiseren

 • Als uitzendonderneming blijft u zelf verantwoordelijk voor een juiste toepassing van wet- en regelgeving;
 • De verwerking van persoonsgegevens moet veilig plaatsvinden. Ook moet u een bewerkersovereenkomst met uw softwareleverancier hebben. Deze vindt u het dossier Privacy.
 • Voor elektronische uitwisseling van gegevens tussen uitzendondernemingen en inleners, zijn er op de uitzendbranche toegesneden standaarden ontwikkeld. Met implementatie van de SETU standaard vindt uitwisseling van bijvoorbeeld gewerkte uren en facturen geautomatiseerd plaats tussen uw softwaresysteem en dat van de inlener.

In het belang van de leden onderhoudt de ABU contact met softwareleveranciers specifiek gericht op de uitzendbranche. Samen met de NBBU organiseert de ABU 3x per jaar een overleg met (back office) softwareleveranciers waarin informatie wordt uitgewisseld over cao en relevante wet- en regelgeving.

Hierbij een overzicht van softwareleveranciers gericht op de uitzendbranche, die bij de ABU bekend zijn. Het betreft leveranciers die aansluiten bij het genoemde reguliere overleg en/of participeren in SETU. Aan deze opgave kunnen leveranciers en / of opdrachtgevers geen rechten ontlenen.

Bedrijf Productnaam Website Verloning functionaliteit Ondersteunt SETU standaard
Actief Software APM Actief Software Ja (via Microloon) Ja
AGAIN FlexForceMonkey FlexForceMonkey Nee Ja
Akyla e-UUR & Xplican Akyla Nee Ja
clevergig clevergig clevergig Nee Nee
Easyflex Easyflex Easyflex Ja Ja
eWings ICT Plan4Flex Plan4Flex Nee Nee 
FlexService FlexService FlexService Ja Ja
Freepack Freepack Freepack Ja Ja
Ids Nederland B.V. Ids Online Ids Online Nee Nee
Mercash Mercash Mercash Ja Nee 
Microloon Microloon Microloon Ja Nee 
Mysolution Mysolution Mysolution Ja Ja
Nedap Pep Nedap Pep Nee Ja
Nocore Nocore Flex Nocore Ja Ja
Paralax Rostar Paralax Nee Ja
Pivoton FMS & Kentro Pivoton Ja Ja
Synerg-e e-Matcher Synerg-e Nee Ja
Textkernel Extract!, Search!, Match!, Jobfeed Textkernel Nee Ja
Tigris Tigris Tigris Ja Ja
UBplus UBplus UBplus Ja Ja
Webplaats Uitzendplaats Uitzendplaats Nee Nee