ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Daniël van Hek (ManpowerGroup): “Goede begeleiding van statushouders is cruciaal”

Al vele jaren leggen ABU-leden zich toe op de bemiddeling van statushouders. Ook de ManpowerGroup helpt jaarlijks veel vluchtelingen aan een betaalde baan. Wat is daar voor nodig? En welke meerwaarde kunnen uitzendorganisaties bieden?

“Wij bemiddelen tweehonderd statushouders per jaar,” vertelt Daniël van Hek, Senior Program Professional & Management Trainee van de ManpowerGroup. “Vanuit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen vinden wij het belangrijk om ons op deze doelgroep te richten. Als je als vluchteling naar een vreemd land komt, verdien je een extra steuntje in de rug.” Manpower komt op verschillende manieren in contact met de statushouders, zegt Van Hek. “Zo doen wij projecten met diverse gemeenten en met vluchtelingenorganisaties zoals UAF en VluchtelingenWerk Nederland. Verder hebben wij een samenwerking met Refugee Talent Hub. Dat is een Nederlandse organisatie die ten doel heeft statushouders aan een betaalde baan te helpen. Het gaat voornamelijk om hoger opgeleide vluchtelingen, van wie ze er ongeveer drieduizend in hun database hebben.”

Ook is de ManpowerGroup sinds een aantal jaar lid van de TENT Foundation, vertelt Van Hek. “TENT is een internationale organisatie die bedrijven bij elkaar brengt die werken met statushouders. Die bedrijven wisselen onderling kennis uit en leren op die manier van elkaar.” Tevens organiseert TENT onder meer het Women Refugee Mentor Program. Van Hek: “Gedurende een halfjaar zijn er zes bijeenkomsten. Daarbij komen vragen aan bod als: wat kunnen deze vrouwen verwachten bij sollicitaties? En waar lopen ze tegenaan? Na het doorlopen van dat programma hopen wij uiteraard dat deze vrouwen bij een van onze opdrachtgevers aan de slag kunnen.”

 

Zicht op kwaliteiten
Volgens Van Hek kunnen uitzendorganisaties een belangrijke meerwaarde bieden bij het aan het werk helpen van statushouders. “Wij ontzorgen onze opdrachtgevers door kandidaten intensief te begeleiden. Daardoor hebben wij een goed beeld van hun kwaliteiten en ontwikkelpunten en kunnen wij zorgen voor een duurzame plaatsing.” Onvoldoende beheersing van de taal staat succesvolle integratie vaak in de weg, constateert Van Hek. “Daarom hebben wij een programma genaamd MyPath, waarbij wij onze uitzendkrachten en ook statushouders op maat gemaakte trajecten met verschillende trainingen en cursussen aanbieden. Maar ook verschillen in cultuur of opgelopen trauma’s kunnen een hinderpaal zijn. Wij maken onze klanten er bewust van dat goede begeleiding cruciaal blijft als iemand eenmaal aangenomen is.” Gezien de talenten die zij meebrengen, denkt Van Hek dat de kansen voor statushouders de komende jaren zeker zullen toenemen. “En daar leveren wij graag onze bijdrage aan.”

We spraken ook met VNG-commissielid Peter Heijkoop over de nieuwe Wet inburgering: “Publiek-private samenwerking is de sleutel tot succes”. Lees het artikel verder.

Dit artikel verscheen eerder in Uitzendwerk – Maart 2022 – Nummer 1. 

Gerelateerde artikelen