ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

VNG-commissielid Peter Heijkoop: "Publieke-private samenwerking is sleutel tot succes"

Op 1 januari is de nieuwe Wet inburgering ingegaan. Het doel van de wet is om statushouders zo snel mogelijk te laten meedoen in de Nederlandse samenleving, het liefst met betaald werk. Maar wat is daarvoor nodig? Peter Heijkoop – voorzitter van de commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie van de VNG en wethouder in Dordrecht – geeft antwoord.

 

“Ik moet helaas constateren dat het vorige inburgeringsstelsel is mislukt,” zegt Heijkoop. “Statushouders moesten tienduizend euro lenen voor een taalopleiding. Daardoor kwamen allerlei louche aanbieders op de markt. Het gevolg: statushouders die met een schuld van tienduizend euro achterbleven en vaak nog steeds de Nederlandse taal onvoldoende machtig waren.” Nu met de nieuwe Wet inburgering ligt er volgens Heijkoop ‘een grote opgave voor gemeenten’. “In de regio Drechtsteden hebben wij geprobeerd de effecten van de oude wet te dempen. Door extra geld voor taallessen, stages en financiële ondersteuning beschikbaar te stellen. Met deze nieuwe wet kunnen we daar nog actiever mee aan de slag.”

 

“Er is geen ‘quick fix’ om statushouders aan de slag te helpen.” – Peter Heijkoop, voorzitter van de VNG-commissie PSI en wethouder in Dordrecht

 

Oog voor cultuurverschillen
Er is grote krapte op de arbeidsmarkt, constateert Heijkoop. “Dus hebben we iedereen nodig, ook statushouders.” Maar, zo benadrukt hij, er is geen ‘quick fix’ om statushouders aan de slag te helpen. Topprioriteit is het leren van de taal, aldus Heijkoop. “Om op de werkvloer goed te kunnen functioneren en veilig te kunnen werken is taalbeheersing wezenlijk. Dat is een eerste voorwaarde om statushouders succesvol een plek te kunnen geven op de arbeidsmarkt.” Een tweede belangrijke succesfactor is volgens Heijkoop ‘aandacht en vertrouwen in combinatie met goede begeleiding en maatwerk’. “Begeleiding is wezenlijk om mensen goed te laten landen. Daarbij is het cruciaal dat er oog is voor culturele verschillen. Want de ene statushouder is de andere niet. Een hoogopgeleide arts uit Syrië vraagt een hele andere aanpak dan bijvoorbeeld iemand uit Eritrea die analfabeet is.”

Duurzame plaatsingen
Verder is samenwerking tussen ‘publiek’ en ‘privaat’ in de ogen van Heijkoop noodzakelijk om statushouders aan de slag te krijgen. “Binnen de regio Drechtsteden werken wij binnen het project ‘Baanbrekend’ al lange tijd succesvol samen met de uitzendbranche. Uitzenders hebben niet alleen grote kennis van de markt. Hun kracht ligt óók in het in beeld brengen van de competenties van werkzoekenden en het verzorgen van aanvullende opleidingen, waardoor mensen snel worden klaargestoomd voor de arbeidsmarkt.” Wel doet Heijkoop een oproep aan uitzendorganisaties om een grotere verantwoordelijkheid te nemen voor de schuldenproblematiek. “Want de aanpak van schulden is een eerste vereiste om überhaupt te gaan werken.” Ook denkt hij dat het goed zou zijn als de uitzendbranche zich committeert aan duurzame plaatsingen. “Bemiddel geen mensen naar slechte bedrijven. Investeer in mensen. Voorkom dat mensen na een tijdje worden afgedankt en daardoor weer in de schulden raken.”

Heeft hij tot slot nog een advies aan zijn collega-wethouders? “Zoek de publiek-private samenwerking. Want dat is echt nodig om statushouders aan het werk te krijgen. De overheid heeft niet alle wijsheid in pacht. Haal dus vooral de kennis en kunde van de uitzendbranche binnen. Want dat is de sleutel tot succes,” besluit Heijkoop.

Bemiddeling van statushouders: wat is er nodig?

  • Inzetten op voldoende taalbeheersing, zodat een statushouder goed en veilig kan werken.
  • Aandacht en vertrouwen in combinatie met intensieve begeleiding en maatwerk.
  • Oog voor culturele verschillen en eventuele trauma’s: de ene statushouder is de andere niet.
  • Een goed inzicht in iemands kwaliteiten en ontwikkelpunten, waardoor duurzame plaatsingen mogelijk zijn.
  • Publiek-private samenwerking om statushouders daadwerkelijk aan de slag te kunnen helpen.

 

We spraken ook met Daniël van Hek van ManpowerGroup over goede begeleiding van statushouders. “Als je als vluchteling naar een vreemd land komt, verdien je een extra steuntje in de rug.” Lees het artikel verder.

 

Dit artikel verscheen eerder in Uitzendwerk – Maart 2022 – Nummer 1. 

Gerelateerde artikelen