ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

De verkiezingen komen eraan

‘De verkiezingen komen eraan’. Dat was mijn eerste reactie bij het horen van de oproep van minister De Jonge in NRC om arbeidsmigratie te beperken. Oplossingen voor complexe vraagstukken lijken eenvoudiger te worden naarmate verkiezingen in aantocht zijn. Het is een ijzeren wet in de politiek. U zult dergelijke boodschappen de komende maanden vaker horen.

‘We moeten zuinig én kritisch zijn op arbeidsmigratie’, twitterde ik naar aanleiding van zijn uitspraken. Zuinig, want arbeidsmigratie is broodnodig voor onze economie en onze welvaart. Kritisch, want er zijn te veel uitwassen en het moet dus echt beter.

De uitspraken van beoogd CDA-partijleider De Jonge doen vreemd aan. Zeker in het licht van de brief over het groeivermogen van de Nederlandse economie die het Kabinet vlak voor kerst naar de Tweede Kamer stuurde. In die brief schetst het kabinet de uitdagingen om ons nationale groeivermogen te vergroten. Belangrijkste uitdaging voor ons land is de groei van onze werkzame beroepsbevolking. Als de brandstof van onze economie. 

In gewoon Nederlands: er zijn meer handen en hoofden nodig om ons werk te doen. Wethouders in Zeeland of Noord Limburg hoef je niet uit te leggen wat dat betekent. Daar krimpt de beroepsbevolking al. Arbeidsmigratie is daarvoor een deel van de oplossing.

Beperken van het vrij verkeer van werknemers is geen antwoord op de problemen die gepaard gaan met arbeidsmigratie. Die problemen zijn er wel degelijk, maar vragen andere oplossingen.

Er is een groot gebrek aan voldoende, goede en betaalbare huisvesting in een totaal overspannen woningmarkt. Dat brengt lokaal spanningen met zich mee en geeft huisjesmelkers ruim baan. De commissie-Lura onder leiding van Ger Koopmans stelde in 2011 al vast dat dit de eerste prioriteit moest zijn. Tien jaar later zitten we met een tekort van 120.000 plekken, groter dan ooit.

Het tweede probleem is dat de combinatie van malafide uitzenders, slecht betalende opdrachtgevers en arbeidsmigranten die voor elk loon willen werken een explosief mengsel is gebleken voor de arbeidsmarkt. Dat ondermijnt eerlijk werk en vereist een harde aanpak van foute opdrachtgevers en uitzenders. Die ‘sluitende strenge aanpak’ ontbreekt. Daarvoor heeft de ABU een pakket maatregelen voorgesteld, waarover we graag in gesprek willen.

Dus ja, er zijn redenen om kritisch te zijn op arbeidsmigratie. Het kan en moet beter. Maar laten we vooral zuinig zijn op onze arbeidsmigranten en onze open grenzen.

Gerelateerde artikelen