ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Parlementaire agenda: De problemen rondom arbeidsmigratie en de aanpak van malafiditeit

Tweede_kamer_wetgeving_uitzendwerk

Regelmatig wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd en besloten over onderwerpen die de uitzendbranche raken. In deze rubriek belichten we een actueel onderwerp:

Wat: Nota- en algemeen overleg over arbeidsmigratie

Wanneer: Maandag 25 mei 13.30 – 18.00 uur

Waar: Tweede Kamer (livestream)

Op maandag 25 mei gaat de Kamercommissie SZW met minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark in gesprek over arbeidsmigratie. Er is daarbij aandacht voor het Actieplan Arbeidsmigratie van de ChristenUnie en de SP. Hierin pleiten de politieke partijen onder andere voor een herinvoering van de tewerkstellingsvergunning voor arbeidsmigranten en een vergunningsplicht voor uitzendondernemingen. De reactie van minister Koolmees is hier te vinden: Reactie op de initiatiefnota Actieplan Arbeidsmigratie.

Wat vindt de ABU?

Arbeidsmigranten leveren een belangrijke bijdrage aan onze welvaart. Door een toenemende arbeidsmarktkrapte worden arbeidsmigranten nog onmisbaarder dan ze al zijn. Daarom moet het vrije verkeer van personen niet via een herinvoering van de tewerkstellingsvergunning worden beperkt. Wij moeten juist een voorbeeld nemen aan Europese landen als Duitsland, en arbeidsmigranten voor ons proberen te winnen. Het is daarom nodig dat wij problemen rondom arbeidsmigratie onder ogen zien en oplossen.

De malafiditeit in de uitzendbranche is zo’n probleem. Op dit moment kan elke ondernemer met een simpele inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) de uitzendbranche betreden. Dit is onwenselijk, omdat het vluchtig (malafide) ondernemerschap in de hand werkt. Het heeft gezorgd voor een explosieve groei van uitzendondernemingen, waarvan het grootste deel niet of nauwelijks wordt gecontroleerd. Een vergunningsplicht is geen effectieve oplossing. De ABU wil de toetredingsdrempel tot de uitzendbranche verhogen, door onder andere de KvK de mogelijkheid te bieden om een inschrijving te weigeren. Ook moeten alle uitzenders verplicht worden om een waarborgsom van 100.000 euro te storten. Daarnaast wil de ABU dat alle niet-gecertificeerde uitzenders minimaal eens per drie jaar worden gecontroleerd door de Inspectie SZW. Tegen veelplegers moeten effectieve barrières worden opgeworpen. Alle voorstellen van de ABU kunt u hier vinden: Voorstellen ABU voor kwaliteitsimpuls uitzendbranche.

Het gebrek aan voldoende betaalbare huisvesting is een ander belangrijk probleem. Corona heeft dit pijnlijk zichtbaar gemaakt. Alle arbeidsmigranten moeten kunnen rekenen op fatsoenlijke huisvesting. De ABU begrijpt dat de situatie waarin een uitzender naast werkgever ook de huisvester is van een arbeidsmigrant niet altijd ideaal is. Om de huisvesting van arbeidsmigranten te ontkoppelen van het werkgeverschap, is het noodzakelijk dat er meer huisvesting komt voor deze groep en dat professionele huisvesters dit regelen. Een overhaaste ontkoppeling zal arbeidsmigranten overleveren aan de grillen van onze woningmarkt. Dit is zeer onwenselijk.

Gerelateerde artikelen