ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Parlementaire agenda: VAO Arbeidsmigratie

Tweede_kamer_wetgeving_uitzendwerk

Regelmatig wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd en besloten over onderwerpen die de uitzendbranche raken. In deze rubriek belichten we een actueel onderwerp:

Wat: Verslag Algemeen Overleg Arbeidsmigratie

Wanneer: 11 februari 2021 vanaf 10.15 uur

Waar: Tweede Kamer (hier live te volgen)

Op 3 februari jl. heeft de Tweede Kamer gedebatteerd met minister Koolmees (SZW) over arbeidsmigratie en de aanpak van malafiditeit in de uitzendbranche. Hierbij stond het rapport Geen tweederangsburgers van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten centraal. De Tweede Kamer vindt het belangrijk dat minister Koolmees aan de slag gaat met de aanbevelingen van het Aanjaagteam. Daarom is besloten om op de valreep – de laatste vergaderdag van de Tweede Kamer voor de verkiezingen – een VAO (een debat waarbij moties worden ingediend) in te plannen. De SP en GroenLinks hebben aangekondigd een motie in te dienen, waarin de regering wordt gevraagd om inhoudingen op het loon voor de huisvesting van arbeidsmigranten te verbieden. De ingediende moties zullen dezelfde dag in stemming worden gebracht.

Wat vindt de ABU?

De inhouding van huisvestingskosten op het loon kan alleen onder strikte voorwaarden op verzoek van de werknemer plaatsvinden en is tevens wettelijk gemaximaliseerd. De ABU vindt inhoudingen op de loonstrook wenselijk, omdat ze zorgen voor transparantie. De verrekeningen zijn zichtbaar voor controle-instellingen. Wanneer inhoudingen worden verboden, zullen ondernemingen gedwongen worden om op zoek te gaan naar alternatieve betalingsvormen. Alle alternatieven zijn administratief complex, verdwijnen uit de loonadministratie en zullen onzichtbaar zijn op de loonstrook met als gevolg dat ze uit het zicht verdwijnen van private of publieke toezichthouders. Ook zullen er waarschijnlijk contante huurbetalingen volgen. Dat zal malafide uitzenders in de kaart spelen en uiteindelijk zullen arbeidsmigranten en bonafide uitzenders hier de dupe van worden. Zeer onwenselijk.

Daar komt bij dat een inhoudingenverbod geen oplossing is voor de afhankelijkheid van arbeidsmigranten voor bed en baan van hun werkgever. De ABU is voorstander van een zorgvuldige scheiding tussen wonen en werken in de longstay-verblijfsfase. In de ABU Fair Employment Code is daarom geregeld dat de huisvesting die ABU-leden op verzoek van arbeidsmigranten faciliteren maximaal drie jaar duurt. Na die periode is sprake van langdurig verblijf, waardoor een scheiding van bed en baan wenselijk is. In dat geval wijzen ABU-leden arbeidsmigranten op alternatieve huisvestingskanalen. Arbeidsmigranten zijn uiteraard te allen tijde vrij zelf huisvesting te organiseren.

Gerelateerde artikelen