ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Stelling: Uitzenders zouden geen huisbazen moeten zijn

Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid SP: “Die dubbele pet is onwenselijk. Kies of voor het bed, of voor het brood”

“Eens. We hebben de afgelopen periode in de media talloze misstanden gezien, zoals van flexmigranten die hutjemutje opeengepakt zitten in het Westland. Het feit dat er voor deze groep 100.000 plekken te kort zijn, geeft al aan dat er geïmproviseerd moet worden. Een uitzender die zowel werkgever als huisbaas is, heeft een dubbele pet op. Dat is onwenselijk. Een arbeidsmigrant heeft dan een ongezonde afhankelijkheidsrelatie. Stel dat hij een klacht indient over zijn werk? Dan loopt hij niet alleen het risico zijn werk kwijt te raken, maar ook zijn huis. Dat zijn middeleeuwse toestanden en maakt van arbeidsmigranten een soort lijfeigenen. De SP en de ChristenUnie pleiten voor een scheiding van bed en baas. Maak een keuze. En ik denk dat uitzenders dan evengoed zullen kiezen voor huisvesting, want het verdienmodel is zeer aantrekkelijk. Natuurlijk: ik weet dat ABU-leden doorgaans fatsoenlijke uitzenders zijn, die goed voor hun mensen zorgen. Maar zelfs daar zit wel eens een rotte appel tussen. Bovendien: uitzender is een is vrij beroep. Daardoor is het mogelijk dat mensen onder erbarmelijke omstandigheden werken en wonen. Wij willen dat er weer een vergunningplicht komt voor uitzenders. Los daarvan: wat let je als uitzender om bed en brood te scheiden? Andere partijen kunnen die huisvesting prima regelen. En dan heb ik het over fatsoenlijke woningen voor iedereen in plaats van het systeem dat Van Gool (red. zie hieronder) voorstelt, waarbij goede woningen vijf en slechte woningen maar één ster krijgen. Huisvesting is een primaire levensbehoefte, daar moet je geen sterrenjacht van maken.”

Frank van Gool, CEO OTTO Work Force: “Helaas, we moeten wel. Het gebrek aan alternatieven laat ons geen keus”

“Eens. Maar helaas, we moeten wel. Veel van wat Jasper van Dijk zegt, klopt. Ja, er zijn misstanden in het huisvesten van arbeidsmigranten. Ja, er zijn ruim 100.000 bedden tekort. En inderdaad: uitzenders zouden geen dubbele pet op moeten hebben. In mijn ogen mag je als uitzender daarom niet verdienen op huisvesting, bij OTTO melden we het verlies op huisvesting zelfs in de jaarrekening. Toch heeft Van Dijk geen gelijk. Zijn oplossing werkt niet. Er zijn veel te weinig goede marktpartijen die de huisvesting van arbeidsmigranten oppakken. Het grote probleem is dat gemeenten koudwatervrees hebben; dit onderwerp wordt niet sexy gevonden. Kiezen tussen bed en brood? Geloof me, bonafide uitzenders kiezen maar al te graag voor het brood. Maar door het gebrek aan alternatieven wordt ons geen keuze gelaten. We moeten wel. Het is eenvoudig, wil je het huisvestingsprobleem oplossen, dan moet je bouwen, bouwen en nog eens bouwen. Want er is voor Nederlanders al een woningtekort, dus laat staan voor arbeidsmigranten. In de tussentijd zou het helpen als gemeenten niet jarenlang doen over het verlenen van vergunningen. Ook ben ik voorstander voor het herinvoeren van een vergunningstelsel en pleit ik voor een sterrencertificatie van migrantenwoningen, net zoals bij hotels. Aan elke ster verbind je een maximumprijs, waarbij een ster staat voor een matige woning tegen een lage prijs en vijf sterren voor een topwoning. Dat is mijn oproep aan Jasper van Dijk: zorg dat gemeentes gaan meewerken en maak je als overheid hard voor zo’n sterrencertificering.”

Ook interessant: de oproep van de ABU aan gemeenten.

Gerelateerde artikelen