ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Cao-wijzigingen per 1 januari 2024

De huidige CAO voor Uitzendkrachten heeft een looptijd tot 1 januari a.s. Er is geen overeenstemming bereikt met vakbonden over een nieuwe cao voor 2024. In artikel 3 van de cao is geregeld dat onder die omstandigheden de cao met een jaar wordt verlengd, dus tot 1 januari 2025.

Wijzigingen per 2024

Hoewel er geen afspraken zijn gemaakt over wijzigingen in die verlengde cao, veranderen een paar zaken automatisch door het aanbreken van een nieuw kalenderjaar. Het gaat om:

  • De hoogte van de reserveringen
  • De indexatie van de cao-beloning van de allocatiegroep
  • De nieuwe premie voor de PAWW
  • De wijziging dat uitzendkrachten al vanaf 18 jaar pensioen gaan opbouwen.

Meer informatie

Meer informatie over de wijzigingen is hier te vinden. Met vragen kunt u terecht bij onze helpdesk (helpdesk@abu.nl).

Gerelateerde artikelen