ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Verhoging minimumloon, invoering minimumuurloon en verhoging cao-beloning allocatiegroep per 1 januari 2024

Op 1 januari 2024 is er een verhoging van het wettelijk minimumloon. Daarnaast wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag per 1 januari 2024 en wordt het wettelijk minimumuurloon geïntroduceerd. Het wettelijk minimumuurloon voor volwassenen wordt per die datum: € 13,27.

Met de invoering van het wettelijk minimumuurloon (WML) verdwijnen de vaste minimum maand-, week- en daglonen. Vanaf 1 januari 2024 zijn werkgevers verplicht om werknemers minimaal het wettelijk minimumuurloon te betalen. Voor werknemers onder 21 jaar gaan vaste minimumjeugdlonen per uur gelden.

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden alternatieve staffels en uurlonen voor leerlingen in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar. Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 15 tot en met 17 en 21 jaar gelden de reguliere uurlonen.

Staatscourant

De bekendmaking van de verhoging van het WML en de minimumuurlonen (inclusief de staffels voor het jeugd WML en de alternatieve staffel voor bbl’ers) vindt u in de Staatscourant .

Verhoging cao-beloning allocatiegroep

De verhoging van het minimumloon heeft directe gevolgen voor de beginsalarissen van de tabel voor de cao-beloning allocatiegroep, zoals die is opgenomen in artikel 33 van de ABU-CAO.

Per 1 januari 2024 veranderen de opgenomen beginuurlonen. Voor de functiegroepen 1, 2 en 3 geldt het wettelijk minimumuurloon (per 1 januari € 13,27 per uur). Voor de functiegroepen 4, 5 en 6 geldt dat het uurloon op grond van artikel 33 lid 11 wordt verhoogd met het afgesproken percentage van de WML-verhoging, namelijk 3,75% per 1 januari 2024.

De tabel voor “cao-beloning allocatiegroep” komt er per 1 januari 2024 als volgt uit te zien:

Functiegroep (I)

Beginsalaris Allocatiegroep

(II)

Periodieke verhoging naar functiegroep

1 wettelijke minimum (jeugd)loon 2,25%
2 wettelijke minimum (jeugd)loon 2,25%
3 wettelijk minimum (jeugd)loon 2,25%
4 € 14,10 2,25%
5 € 14,75 2,25%
6 € 15,47 2,25%

Verhoging feitelijke uurlonen van uitzendkrachten onder de cao-beloning allocatiegroep

Naast de verhoging van de tabel moet ook het feitelijk uurloon van de uitzendkracht (die onder de cao-beloning allocatiegroep valt) per 1 januari 2024 verhoogd worden met het afgesproken percentage van de WML-verhoging (3,75%). Als de verhoging van het uurloon samenvalt met een periodieke verhoging, wordt eerst het feitelijk uurloon verhoogd en wordt daarna de periodieke verhoging toegepast.

Voor uitzendkrachten in de leeftijden van 15 tot en met 20 jaar kunnen op de feitelijke uurlonen de percentages van het wettelijk minimumjeugdloon worden toegepast (de staffels voor het jeugd-WML vindt u in de Staatscourant). Let op: voor de vaststelling van het toe te passen percentage naar leeftijd, wordt voor het gehele kalenderjaar de in dat kalenderjaar te bereiken leeftijd aangehouden.

Gerelateerde artikelen