ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Nieuwe informatiebrochure over inlenersbeloning

Het is voor uitzenders soms lastig om een gesprek te voeren met de inlener over de vaststelling van de inlenersbeloning. Om ABU-leden hierbij te ondersteunen, ontwikkelde de ABU samen met AWVN een informatiebrochure.

ABU-leden kunnen ook een speciale training volgen om het gesprek op een goede manier aan te gaan. Leden kunnen hier informatie over vinden op Mijn ABU.

Achtergrond
De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, in het kort de Waadi, verzekert uitzendkrachten van vergelijkbare arbeidsvoorwaarden als werknemers die direct in dienst zijn bij de inlener. In de CAO voor Uitzendkrachten is de gelijkwaardige beloning geregeld via de verplichting om tien beloningselementen hetzelfde toe te passen als bij de inlener. Dit noemen we de inlenersbeloning. Dit bevordert gelijke behandeling en voorkomt oneerlijke concurrentie op basis van arbeidsvoorwaarden.

Contactpersoon
Sarah Sendra de Jongste: Sendra@abu.nl

Gerelateerde artikelen