ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Discussie over vaste eindejaarsuitkering

Met ingang van januari 2023 wordt ook de vaste eindejaarsuitkering onderdeel van de inlenersbeloning. Over dit onderwerp krijgt onze Helpdesk inmiddels ook veel vragen. Voor dit nieuwe element van de inlenersbeloning geldt ook dat uitzenders gebonden zijn aan de Cao voor Uitzendkrachten. Daarin wordt bepaald op welke beloningselementen de uitzendkracht recht heeft.

Achtergrond
Sinds begin 2022 maakt de eenmalige uitkering onderdeel uit van de inlenersbeloning en hebben uitzendkrachten hier recht op. Bij de ABU ontvangen we regelmatig het bericht dat hierover veel discussie is met de inleners. Om u in deze discussie te kunnen ondersteunen heeft AWVN (de Algemene Werkgeversvereniging Nederland) een artikel geschreven in de rubriek ‘vraag van de week’. In dit artikel wordt uitgelegd dat uitzendondernemingen gebonden zijn aan de Cao voor Uitzendkrachten en dat deze cao bepaalt waar uitzendkrachten recht op hebben.

Laura Spangenberg, spangenberg@abu.nl

Gerelateerde artikelen