ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Eenmalige uitkering van de Cao Metalektro

Onze Helpdesk krijgt veel vragen over de eenmalige uitkering van de Cao Metalektro. Deze eenmalige uitkering is onderdeel van de inlenersbeloning en geldt daarom ook voor uitzendkrachten.

Anders dan het begrip ‘eenmalige uitkering’ doet vermoeden, betreft het geen bedrag dat in één keer tot uitbetaling komt. Afgesproken is dat een bedrag van € 1.080 bruto over een periode van 18 maanden (1 december 2022 t/m 31 mei 2024) gespreid wordt toegekend: maandelijks gaat het dus om een bedrag van € 60 bij een voltijds dienstverband.

Partijen betrokken bij de Cao Metelektro hebben afgesproken dat dit bedrag in mindering wordt gebracht op de pensioenpremie van de werknemer. Is er geen sprake van een werknemerspremie voor het pensioen, of is dit minder dan € 60 per maand? Dan moet de eenmalige uitkering maandelijks worden uitbetaald aan de werknemer. Uitzendkrachten vallen in principe onder het STIPP pensioen en -regeling.

De bepaling over de eenmalige uitkering is opgenomen in artikel 3.4.2 en 3.4.3 van de Cao Metalektro en luidt als volgt:

3.4.2 Eenmalige uitkering(en)

  1. De werkgever houdt vanaf 1 december 2022 tot en met 31 mei 2024 maandelijks €60 (bij een voltijddienstverband) minder pensioenpremie in bij de werknemer. De werkgever neemt de betaling van dit deel van de pensioenpremie over.
  2. Als de werknemerspremie lager is dan € 60 per maand (bij een voltijddienstverband) dan wordt vanaf 1 december 2022 tot en met 31 mei 2024 een bedrag van € 60 bruto per maand (bij een voltijddienstverband) als een eenmalige uitkering uitbetaald.
  3. De korting op de werknemersbijdrage in de pensioenpremie (onder a) of de eenmalige uitkering (onder b) wordt toegekend aan de werknemer die op 1 december 2022 in dienst is of daarna in dienst komt van de werkgever.  

3.4.3 Uitzendkrachten

De salarisaanpassingen van 3.4.1 en 3.4.2 gelden ook voor uitzendkrachten. De werkgever moet zich er van vergewissen of deze salarisaanpassingen ook worden toegepast.

Duidelijkheid over parttime en wisselende arbeidsduur
We hebben contact gehad met de FME (werkgeversorganisatie betrokken bij de Cao Metalektro) om duidelijkheid te krijgen over hoe om te gaan bij parttime dienstverbanden en/of wisselende arbeidsduur. In artikel 7.3 van de Cao Metalektro staat dat een uurverdienste 0,58% van de maandverdienste bedraagt.

Wordt dat percentage van 0,58 toegepast op de eenmalige uitkering van € 60 bruto per maand? Dan leidt dat tot een toeslag bovenop het uurloon van € 0,348. Toepassing van deze tijdelijke toeslag bovenop het uurloon is niet alleen geschikt voor uitzendkrachten met een voltijds dienstverband, maar deze toeslag kan ook worden toegepast op uitzendkrachten met een deeltijd dienstverband of een uitzendkracht met een wisselend arbeidspatroon.

Omdat deze toeslag onder het SV-loon valt, wordt er over deze toeslag pensioen opgebouwd. Ook zal deze toeslag moeten worden doorbetaald als er sprake is van verlof (art. 26 lid 11 van de ABU-cao) of ziekte (art. 25 lid 8 van de ABU-cao). Over deze toeslag hoeft geen reservering voor kort verzuim, feestdagen en vakantietoeslag worden opgebouwd.

Voor verdere vragen over deze eenmalige uitkering (bijvoorbeeld over hoe om te gaan met de pensioenpremie) kunt u contact opnemen met de Helpdesk van de ABU via helpdesk@abu.nl of 020-6558230.

Gerelateerde artikelen