ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Inlenersbeloning voor uitzendkrachten

De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, in het kort de Waadi, verzekert uitzendkrachten werkzaam bij inleners, van vergelijkbare arbeidsvoorwaarden als werknemers die direct in dienst zijn. De arbeidsvoorwaarden en beloning van de uitzendkracht zijn hierdoor in lijn met werknemers met vergelijkbare taken en functies. In de CAO voor Uitzendkrachten is de gelijkwaardige beloning geregeld via de verplichting om tien beloningselementen hetzelfde toe te passen als bij de inlener.

De tien onderdelen van de inlenersbeloning

  1. Salaris
  2. Atv/adv-dagen: eventuele extra verlofdagen die bij de inlener gelden, moeten ook worden toegekend aan de werknemers op basis van inlenersbeloning
  3. Onregelmatigheidstoeslagen of toeslagen voor fysieke belasting: denk aan overwerk, weekendwerk, ploegendienst, hoge of lage temperaturen, vuil werk
  4. Initiële loonsverhogingen: vanaf het zelfde tijdstip en met dezelfde omvang als bij de inlener
  5. Alle kostenvergoedingen: voor zover de uitzendonderneming deze vrij van loon- en premieheffing kan betalen
  6. Periodieken: die de inlener toe (hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald. Voor toepassing hiervan wordt verwezen naar lid 3
  7. Vergoeding van reisuren en/of reistijd (tenzij de reisuren of reistijd reeds als gewerkte uren worden aangemerkt)
  8. Eenmalige uitkeringen
  9. Thuiswerkvergoedingen
  10. Vaste eindejaarsuitkeringen. Onder vaste eindejaarsuitkeringen worden alle inkomensbestanddelen verstaan die jaarlijks dan wel anders periodiek repeterend worden uitgekeerd, zoals een 13de maand, eindejaarsuitkering en kerstgratificatie.

Gelijke behandeling en goed werkgeverschap

Het doel van de inlenersbeloning is om ervoor te zorgen dat uitzendkrachten, die bij verschillende inleners worden ingezet, dezelfde beloning en arbeidsvoorwaarden ontvangen als werknemers met vergelijkbare functies of met vergelijkbare taken bij de inlener zelf. Dit bevordert gelijke behandeling en voorkomt oneerlijke concurrentie op basis van arbeidsvoorwaarden.

Meer weten?

Download de flyer of kijk voor de informatie over de inlenersbeloning hoofdstuk 4, artikel 16 van de cao voor uitzendkrachten: De CAO voor Uitzendkrachten – ABU

ABU-lid? Lees meer op Mijn ABU

Lees verder over de inlenersbeloning op Mijn ABU.

Contactpersoon: Sarah Sendra de Jongste: Sendra@abu.nl

Meer artikelen

Zorg dat de uitzendkracht werkervaring kan verzilveren – ABU

ABU-audit: Informeer uitzendkrachten over de inlenersbeloning – ABU

Gerelateerde artikelen