ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Zorg dat de uitzendkracht werkervaring kan verzilveren

Verfijning cao-regels over inlenersbeloning

Een sterk keurmerk is een betrouwbaar keurmerk. Daarom voert de ABU eens per twee jaar een audit uit onder leden. Uit deze audits blijkt dat uitzenders, vaak onbedoeld, fouten maken. De ABU biedt hulp, onder meer door voorlichting. In dit artikel aandacht voor de aangepaste cao, die ervoor zorgt dat uitzendkrachten hun werkervaring kunnen verzilveren.

Inschaling op basis van relevante werkervaring

Jeroen Brouwer, programmamanager Cao: “Het uitgangspunt is dat bij de inschaling van de uitzendkracht rekening wordt gehouden met de relevante werkervaring. Dit is op zich niets nieuws, maar het was afhankelijk van het beleid dat de inlener op zijn eigen medewerkers toepast. Als inleners bij de inschaling van hun eigen medewerkers geen rekening houden met de voor de functie relevante werkervaring, dan zien ook uitzendkrachten hun werkervaring niet terug bij de inschaling. Dat werd onwenselijk gevonden en daarom zijn in de nieuwe cao de regels verfijnd. Sinds 1 juli 2023 geldt: ook als een inlener geen beleid heeft om functierelevante ervaring mee te wegen bij de inschaling, dan moet met die werkervaring bij de uitzendkracht toch rekening worden gehouden. Inlener, uitzender en uitzendkracht treden samen in overleg om de werkervaring te bepalen en dus tot de juiste inschaling te komen. De uitzendkracht mag in elk geval niet in de onderste trede van de schaal worden ingedeeld.”

Toetsing in audit

Vanaf volgend jaar zal hier in de periodieke audits scherper op worden toegezien. Jessica de Kuiper, manager Verenigingszaken: “De ABU hecht veel waarde aan de juiste toepassing van de inlenersbeloning en de goede inschaling van uitzendkrachten, dus laten we dit in de periodieke controles terugkomen. Natuurlijk wordt ook nu al gecontroleerd of de inlenersbeloning correct is toegepast, maar volgend jaar kijken we ook specifiek naar deze aanscherping van de cao. Dit betekent voor uitzenders vooral dat ze het proces goed moet vastleggen.”

Vaststellen werkervaring

Voor het vaststellen van de relevante werkervaring van de uitzendkracht, houdt de uitzendonderneming in elk geval rekening met informatie over opleidingen, werkervaring en competenties verstrekt door de uitzendkracht. De uitzendkracht kan de uitzendonderneming verzoeken om uitleg over diens inschaling en de uitzendonderneming is verplicht daar gevolg aan te geven.

Dezelfde inschaling bij terugkeer

Wat nu als een uitzendkracht na enige tijd terugkeert bij een inlener, in dezelfde functie? Brouwer: “Ook daar zijn in de cao afspraken over gemaakt. Als iemand terugkeert bij dezelfde opdrachtgever of bij een opdrachtgever in hetzelfde cao-gebied, in nagenoeg dezelfde functie, dan wordt bij de inschaling uitgegaan van minimaal de eerdere inschaling. Een uitzendkracht kan dus niet worden ‘teruggezet’. Het is bovendien zo dat als er tijdens zo’n tussentijdse onderbreking een tredeverhoging is ingevoerd door de inlener, deze wordt doorgevoerd als de uitzendkracht terugkeert.”

Hulp

Meer informatie over inschaling vindt u op Mijn ABU onder veelgestelde vragen.

Gerelateerde artikelen