ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Jaar van de waarheid

“Uitzenden en payrolling zijn van toegevoegde waarde en we staan voor kwaliteit.” Dat was het motto bij mijn aantreden als voorzitter van de ABU in 2017.

Dit is ook in 2019 nog immer actueel. Directeur Jurriën Koops verwoordde dit onlangs helder in een interview met de Volkskrant. Hij voegde aan mijn motto nog iets toe: wanneer het over werk gaat, moet niet de prijs maar de waarde van werk centraal staan.

Wat mij betreft wordt 2019 het jaar van de waarde én de waarheid. We moeten af van het misbruik van de CAO voor Uitzendkrachten om uitzendkrachten rond te pompen op de arbeidsmarkt. Enkel en alleen om te concurreren op kosten. Dit jaar laten de ABU en zijn leden zien dat we niet alleen goed werkgeverschap met de mond belijden, maar hier ook echt invulling aan geven. Hoe? Door een nieuwe cao met daarin een verbeterde pensioenregeling en meer werkzekerheid voor uitzendkrachten. Een cao van hoge kwaliteit dus.

De ABU en zijn leden zetten zich dit jaar wederom in voor een inclusieve arbeidsmarkt en dito samenleving. We blijven onze leden ondersteunen en aanspreken op het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie.

Dit kunnen we niet alleen. We kunnen aanjagen en faciliteren, maar hebben de inzet van alle partijen op de arbeidsmarkt nodig. Zo zullen onze leden kwaliteit aan werknemers en opdrachtgevers moeten bieden, moeten we in Nederland tot een herwaardering van arbeid komen en moet de politiek voor een gelijk speelveld zorgen. Kortom, er is in 2019 genoeg werk aan de winkel. Laten we met zijn allen daar de schouders onder zetten.

Gerelateerde artikelen