ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Loonaangifte – Cao-code vaste medewerkers vervallen

Voor 2021 kan in de loonaangifte geen gebruik meer worden gemaakt van de code CAO voor Vaste Medewerkers van Uitzendondernemingen (CAO Vast).

Hoewel de cao al jaren niet meer is afgesloten, is pas afgelopen januari een einddatum (31/12/2020) vermeld op de lijst van het CBS met cao’s en overige arbeidsvoorwaardenregelingen. Dit betekent dat voor inkomstenverhoudingen van eigen medewerkers deze code (604) in 2021 niet meer kan worden gebruikt. Wanneer geen reguliere cao van toepassing is, kunt u gebruikmaken van code 9999.

Tot 2013 sloot de ABU samen met de bonden de CAO voor Vaste Medewerkers van Uitzendondernemingen (CAO Vast) af. De CAO Vast is in september 2012 door de ABU opgezegd. Hoewel de cao dus niet meer als rechtsgeldige cao bestaat, kan deze door nawerking in de individuele arbeidsovereenkomst nog wel in de praktijk worden toegepast. De nawerking kan worden beëindigd zodra de werkgever met de werknemer nieuwe afspraken maakt over de arbeidsvoorwaarden in de individuele arbeidsovereenkomst.

Lees meer

Gerelateerde artikelen