ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Onderhandelingen nieuwe CAO voor Uitzendkrachten van start

De onderhandelingen over een nieuwe CAO voor Uitzendkrachten zijn vandaag gestart. ABU, NBBU en de vakbonden FNV, CNV en De Unie hebben in hun voorstellenbrieven kenbaar gemaakt welke ideeën zij hebben over de nieuwe cao. De ABU wil vanuit zijn kwaliteitsstrategie verder invulling geven aan goed geregeld uitzenden. Dat betekent: meer werkzekerheid voor uitzendkrachten en heldere en handhaafbare afspraken. Daarnaast streeft de ABU ernaar om de adviezen van de SER te verwerken in de cao. Het tempo waarin dat gebeurt en de wijze waarop hangt af van de vaart die de wetgever maakt met nieuwe regels voor andere vormen van flexibel werk. Een waterbedeffect is onwenselijk.

De arbeidsmarkt in Nederland verandert de komende jaren. De krapte blijft. Daarnaast zijn er veel mensen nodig om de noodzakelijke energietransitie te realiseren. Voor de nieuwe cao zet de ABU dan ook in op:

  • Het helpen van mensen met werk, hun ontwikkeling en het versterken van hun arbeidsmarktpositie.
  • Goede arbeidsvoorwaarden en een marktconform pensioen voor uitzendkrachten.
  • Duidelijke regels voor uitzenden die uitvoerbaar, uitlegbaar en controleerbaar zijn.

De onderhandelingsdelegatie van de ABU kijkt uit naar de komende onderhandelingen en heeft vertrouwen in een goede afloop. Een afloop die – als het aan de ABU ligt – goed en eerlijk is voor alle betrokkenen: uitzendkrachten, opdrachtgevers en uitzendwerkgevers.

Lees hier de voorstellenbrief van de ABU.
Lees hier de voorstellenbrief van de NBBU.
Lees hier de voorstellenbrief van FNV.
Lees hier de voorstellenbrief van CNV.
Lees hier de voorstellenbrief van De Unie. 

Gerelateerde artikelen