ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

SER-advies laatste puzzelstuk kwaliteitsstrategie

Gisteren werd het SER-advies Meer zekerheid voor mensen gepresenteerd met daarin een belangrijk deel over de toekomst van de arbeidsmarkt en veel nieuwe regels voor (flex)werk. De presentatie vormt het sluitstuk van maandenlang intensief onderhandelen tussen werkgevers en werknemers. En dat hebben wij ook gemerkt, want uitzenden speelt een belangrijke rol.  De ABU was nauw betrokken. Net als bij eerdere grote akkoorden in 1996, 2013 en nu in 2021.

Van meet af aan hebben wij ons ingezet voor het realiseren van zo’n sociaal akkoord. Omwille van de arbeidsmarkt, de economie en de balans in onze samenleving. Van meet af aan hebben wij verantwoordelijkheid genomen om uitzenden beter te  regelen in samenhang met andere vormen van flexibel werk.  Want onze flexibele arbeidsmarkt kent scherpe randen en die moeten eraf. Dat geldt ook voor het uitzenden. Het SER-advies maakt de puzzel van onze kwaliteitsstrategie compleet.

De ABU kiest voor kwaliteit. En kiezen betekent soms moeilijke keuzes maken. In het belang van de toekomst van uitzenden en in het belang van een meer inclusieve arbeidsmarkt. Wij vinden dat uitzenden toegevoegde waarde moet bieden voor opdrachtgevers, perspectief en werkzekerheid voor uitzendkrachten en het moet  niet gaan over kosten, goedkoop en maximale flexibiliteit.

De keuzes die we hebben gemaakt, hebben we gemaakt uit volle overtuiging. Daarbij hebben we goed gekeken naar wat er speelt in de samenleving.  Daarom zeggen we volmondig ‘ja’ tegen gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden vanaf dag 1. Zeggen we ‘ja’ tegen een marktconform pensioen en zien we in dat te veel flexibiliteit te veel onzekerheid voor werkenden met zich meebrengt. Dat is de ene kant van ons verhaal.

De andere kant is dat uitzendwerk óók ruimte (lees: tijd) nodig heeft voor onze allocatieve functie. We zijn dan ook blij dat de SER deze functie erkent en uitzendwerk stevig verankert in de wet.  Uitzendwerk is van grote toegevoegde waarde voor mensen, bedrijven en de arbeidsmarkt en dat maakt de coronacrisis en de bestrijding ervan eens te meer duidelijk.

Wij hopen dat een nieuw kabinet het advies van de SER overneemt. Zonder cherry picking, net zoals Borstlap eerder ook adviseerde. Wij zullen in de uitzendbranche langs de lijn van het SER-advies onze CAO voor Uitzendkrachten gaan vernieuwen. De impact van het advies is groot. Dat was ook precies de reden waarom we eerder aan vakbonden voorstelden om onze cao ongewijzigd en kort te verlengen. Dat leidde helaas tot de breuk met FNV, CNV en De Unie.

Met het SER-advies kunnen we verder stappen zetten in de vernieuwing van onze cao. Wij nodigen FNV, CNV, De Unie en LBV uit om dit samen met ons te gaan doen.

Gerelateerde artikelen