ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Verlenging verzamel-cao PAWW per 1 oktober toegelicht

Van de Stichting PAWW (SPAWW) kreeg u een e-mail waarin wordt meegedeeld dat de huidige verzamel-cao waaraan u deelneemt afloopt per 1 oktober 2022. Dit bericht zorgde bij sommige leden voor enige verwarring. Dit is de reden dat wij de mail nog even toelichten.

Voor de PAWW-regeling zijn voor u twee cao’s van belang: allereerst de ABU-cao, waarin de aansluiting bij de PAWW verzamel-cao is opgenomen. En daarnaast de PAWW verzamel-cao zelf. In deze laatste cao wordt de afdrachtsverplichting van de PAWW-bijdrage geregeld. Over deze cao gaat het bericht van de SPAWW.

De bestaande PAWW verzamel-cao loopt per 1 oktober van dit jaar af. De uitzendbranche is ook na 1 oktober onder de verlengde (en algemeen verbindend verklaarde) PAWW verzamel-cao gebracht. Aan de PAWW-verplichtingen wijzigt per die datum voor u dus niets. Zoals in de mail van de SPAWW wordt meegedeeld, ontvangt u wel een nieuw bewijs van deelname. De SPAWW zal de overgang naar de nieuwe cao administratief zo eenvoudig mogelijk houden.

Arno Spuij, spuij@abu.nl

 

Gerelateerde artikelen