ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Verplichting PAWW per 1 augustus 2022

Op 1 augustus aanstaande gaat de verplichting van de PAWW (Private Aanvulling WW en WGA) in werking.

De CAO PAWW is intussen algemeen verbindend verklaard. Hieronder een aantal zaken op een rij.

Achtergrond

In 2016 werd de duur van de WW en de loongerelateerde WGA verkort van 38 maanden naar maximaal 2 jaar. Sociale partners spraken toen af dat de gemiste maanden privaat gerepareerd kon worden in de PAWW. Hiermee wordt het recht op een uitkering na betaalde arbeid weer verlengd tot de oorspronkelijke duur. De aanvullingsregeling is vastgelegd in de verzamel-cao PAWW, en de uitvoering van dit private initiatief is neergelegd bij de Stichting PAWW (SPAWW).

Werknemers van organisaties die zijn aangesloten bij de SPAWW, kunnen aanspraak maken op een PAWW-uitkering. Voorwaarde is dat ze op het moment van ontslag of bij aanvang van een WGA-recht onder een cao vallen waarin hierover een afspraak is gemaakt. Dat laatste is vanaf 1 augustus 2022 dus ook het geval voor de uitzendbranche.

Registreren

De SPAWW zal werkgevers op korte termijn aanschrijven en een uitnodiging tot deelname sturen. Daarna kunt u zich registreren als werkgever via het PAWW-portaal. U maakt per loonheffingsnummer één PAWW-account aan. Dit account is gekoppeld aan een uniek e-mailadres. Tijdens deze registratie heeft u de mogelijkheid om een van de accounts ook als administratiekantoor te registreren. Zo kunt u de administratie voor meerdere loonheffingsnummers vanuit één account verzorgen. Het is ook mogelijk een extern administratiekantoor te machtigen.

Zelf uw uitzendkrachten informeren

Het is natuurlijk van belang dat werknemers zich er voldoende van bewust zijn dat ze mogelijk na afloop van de wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering recht hebben op een private verlenging van deze uitkering. U moet uw huidige uitzendkrachten zelf informeren over de PAWW, dit gebeurt niet vanuit de SPAWW. De namen van uw werknemers zijn daar ook niet bekend. Ook nieuwe uitzendkrachten moeten uiteraard geïnformeerd worden over de regeling. We zijn nog met de SPAWW in gesprek over informatie op maat.

Loonadministratie

Daarnaast is het natuurlijk van belang de loonadministratie op de hoogte te brengen. Softwareleveranciers zijn op de hoogte van de PAWW en zullen hun pakketten erop aanpassen.

Aangifte, afdracht en compensatie

U doet periodiek aangifte via het PAWW-account dat u bij registratie heeft aangemaakt. U kiest daarbij voor een 4-wekelijkse of maandelijkse aangifte, waarbij u aansluit bij de aangifte loonheffingen. Aangifte en afdracht doet u per loonheffingsnummer en dus niet op individueel niveau. Bij maandaangifte moet u uiterlijk het eind van de maand erop aangifte doen en de PAWW-bijdrage betalen. Bij een 4-wekelijkse aangifte heeft u een maand de tijd na het einde van het aangiftetijdvak. Hetzelfde geldt voor de afdracht. De eerste aangifte en afdracht PAWW moet u dus in september van dit jaar hebben gedaan.

Instructiefilmpje
In de aangifte vermeldt u het aantal werknemers dat werkzaam was in de aangifteperiode, de totale grondslag waarover de PAWW-bijdrage is berekend, en de af te dragen PAWW-bijdrage voor de aangifteperiode. Meer over de aangifte kunt u vinden in het instructiefilmpje op de website van SPAWW.

De PAWW-bijdrage wordt berekend over het brutoloon. Als brutoloon houdt de SPAWW al het loon in geld (kolom 3 van de loonstaat) aan. Het brutoloon is gemaximeerd op het maximum bijdrageloon werknemersverzekeringen. In 2022 is de hoogte van de bijdrage 0,2% van het brutoloon.

De bijdrage wordt door de uitzendwerkgever gecompenseerd via een opslag op het brutoloon.

Meer informatie?

ABU-leden kunnen voor meer informatie terecht bij onze FAQ op Mijn ABU over de PAWW, die regelmatig worden geüpdatet. Ook in de FAQ van de Stichting PAWW vindt u veel nuttige informatie.

Arno Spuij, spuij@abu.nl

Gerelateerde artikelen