ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Waadi, uitzenden en onderwijs

Basisscholen stoppen per direct met de inhuur van uitzendkrachten kopte het Parool vorige week. Dat is nogal een stoer en kloek besluit. Het zou niet alleen gaan om uitzendkrachten maar ook zzp’ers waren niet meer welkom.

Bij nadere beschouwing lijkt de werkelijkheid genuanceerder. Immers de kop van het betreffende persbericht luidt: ‘Openbaar onderwijs Amsterdam neemt afscheid van Maandag’. Scholen willen niet langer samenwerken met uitzendbureaus die eerst zelf docenten ronselen en dan diezelfde docenten tegen hogere salarissen weer terug verkopen aan diezelfde scholen.

Ik vind dat daarvoor wat te zeggen valt. Het past niet bij het uitzenden waar de ABU voor staat. De ABU en zijn leden staan voor het leveren van toegevoegde waarde en gelukkig zijn er daarvoor in onze branche genoeg mooie voorbeelden te vinden. Diezelfde week kwamen Randstad en NCOI in het nieuws met het bericht dat ze samen een opleiding starten in de strijd tegen het lerarentekort. Dát is van waarde.

Terug naar de ronselende uitzendbureaus.  Daar is ooit eind jaren 60 wetgeving voor gekomen, namelijk het loonverhoudingsvoorschrift in de Waadi. Dat moest destijds in de overspannen arbeidsmarkt ‘overbieding’ door uitzendbureaus voorkomen. Het loonverhoudingsvoorschrift schrijft voor dat uitzendondernemingen dezelfde lonen en vergoedingen moeten betalen aan uitzendkrachten als de opdrachtgever betaalt aan zijn werknemer in gelijke of gelijkwaardige functies. Een regel die de ABU in de CAO voor Uitzendkrachten heeft overgenomen.

In de afgelopen decennia is het loonverhoudingsvoorschrift vooral een waarborg gebleken om ‘onderbieding’ te voorkomen. Vijftig jaar later en met de enorme krapte in sommige sectoren zijn we weer terug bij de oorsprong van het voorschrift. In de tussentijd is de arbeidsmarkt wel fundamenteel veranderd. Er zijn nu twee keer zoveel zelfstandigen dan dat er uitzendkrachten zijn. Echter het loonverhoudingsvoorschrift geldt alleen voor de inhuur van uitzendkrachten en niet voor de inhuur van zelfstandigen (via een intermediair). Met de evaluatie van de Waadi op komst op zijn minst iets om over na te denken, want deze regel is ook in de veranderde arbeidsmarkt nog steeds van waarde.

Gerelateerde artikelen