ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Coalitie Werkperspectief.nl maakt loopbaanpaden coronacrisis zichtbaar

Advies: verschuif focus van regio’s naar sectoren

Tien sectoren die door de coronacrisis sterk groeien of juist krimpen bundelen de krachten om de overstap van werkenden tussen banen te versnellen. Vanuit de coalitie Werkperspectief.nl willen ze logische loopbaanpaden en opleidingsmogelijkheden inzichtelijk maken en de doorstroom monitoren. De initiatiefnemers verwachten dat een meer sector- en ketengerichte aanpak in verreweg de meeste gevallen meer resultaten oplevert en betere kansen biedt dan de bestaande regiobenadering van de Rijksoverheid.

Adriana Stel DOORZAAM en Jeroen Stolk Sectorfonds luchtvaar - Uitzendwerk 1 2021

Om alle benodigde van-werk-naar-werktransities goed te faciliteren, is de coalitie gevormd door onder andere opleidingsfondsen, werkgeversorganisaties en andere vertegenwoordigers van grote krimp- en groeisectoren. Hun doel en aanpak is vastgelegd in het Convenant Werkperspectief.nl.  Sectorfonds Luchtvaart en DOORZAAM (uitzendbranche) zijn twee partijen die betrokken zijn vanuit de opleidingsfondsen. “Het aantal sectoren dat (tijdelijk) hard krimpt of juist groeit, is beperkt. De aanpak moet daarom meer sectorgericht zijn,” zegt directeur Adriana Stel van DOORZAAM. “Ook wordt vaak alleen gedacht aan het volledig omscholen van mensen, terwijl dat lang niet altijd niet nodig is. Een korte cursus of inwerkbegeleiding is vaak al genoeg om te kunnen starten. Een IT’er van de KLM kan eenvoudig aan de slag met de IT in een andere sector. Een kok kan van de horeca naar de zorg, maar wil straks misschien weer terug. Voor veel beroepen is laagdrempelig overstappen mogelijk. Daarvoor is wel inzicht nodig in de logische loopbaanpaden.”

Verschillende werkzoekenden en bedreigden

Daarnaast wil de coalitie ook de verschillen tussen banen en perspectieven (salaris en toekomstkansen) inzichtelijk maken. “Sommige werkenden willen tijdelijk overstappen naar een andere sector, maar anderen structureel,” zegt programmamanager Jeroen Stolk van het Sectorfonds Luchtvaart. “Dat moeten we goed faciliteren. Niet iedereen stapt nu tijdelijk over en straks weer terug. Terwijl krimpsectoren straks ook weer gaan groeien en dan weer mensen nodig hebben. Ook dat wordt een uitdaging.”

En er zijn meer uitstroomverschillen. “In de luchtvaart begon het met flexkrachten toen de coronacrisis alles acuut stilzette,” schetst Stolk. “Daarvan heeft de uitzendbranche met goede begeleiding en opleidingen er veel kunnen herplaatsen in groeisectoren. Daarna volgden vrijwillige vertrekregelingen, maar inmiddels komen de gedwongen ontslagen in zicht. Die moeten we zoveel mogelijk voorkomen. Deze groep met werkloosheid bedreigden is ook belangrijk voor de herstelkracht van organisaties die nu krimpen, maar straks weer groeien. Zij moeten veilig kunnen overstappen, ook tijdelijk.”

Waarom sectoraal?

Naast hun eigen kanalen zoeken de coalitiepartners – samen vertegenwoordigen zij 80% van de werkloosheid en 65% van alle vacatures – verbinding met bestaande initiatieven in regio’s. Wel pleit de coalitie voor een sterkere sectorale focus naast de huidige, meer eenzijdige regionale focus van de Rijksoverheid. Stel: “Sommige arbeidsmarktvraagstukken kunnen in de regio worden opgepakt, maar in dit geval gaat het om veel werkenden uit een zeer selecte groep sectoren die hard krimpen of groeien. Dat vereist een meer sectorale en ketengerichte aanpak.” Stolk: “Er gaat nu veel geld naar de regio’s waar mensen hun baan kwijtraken, maar dat is in de meeste gevallen niet effectief. Want meer dan 60% van de werknemers werkt en woont in verschillende regio’s. Voor nieuw werkperspectief moet je naar de woonplaats kijken en niet naar de oude werkplek.” Stel: “Zeker voor mensen met ‘kleine banen’ geldt dat zij vaker werk dichtbij huis zoeken. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Maar de crisis laat ook zien dat veel werk vanuit huis gedaan kan worden. Dat maakt het bij veel functies haalbaar om werk te vinden verder weg van de woonplaats.”

 


Over Werkperspectief.nl

Initiatiefnemers:
Sectorfonds Luchtvaart, DOORZAAM (uitzendbranche), RegioPlus (werkgevers Zorg & Welzijn), Sociaal Fonds Mobiliteit, Fonds Scholing en Ordening voor het besloten busvervoer, Wij Techniek, CA-ICT, Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie, Sectorfonds Post en Koeriers, Opleiding & Ontwikkeling Metaalbewerking.

Kernsectoren met tekorten:
Zorg & Welzijn, Onderwijs, Openbaar Bestuur, Post & Koeriers, Techniek, ICT.

Kernsectoren met grote meerjarige terugval:
Horeca & Catering, Luchtvaart & Reisbranche, Uitzendbranche, Cultuur, Sport & Recreatie, Zorgvervoer, Touringcar & Taxi’s.

Gerelateerde artikelen