ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Daniëlle Vermeulen, Adecco, zoekt naar creatieve oplossingen om mensen aan het werk te houden

Tegel Adecco

“Bij veel van onze opdrachtgevers in het zuiden van Nederland loopt het werk goed door. Vooral bij dienstverleners in de foodsector en bij logistieke dienstverleners. Wel vraagt deze periode soms om creatieve oplossingen op maat. Bij een productiebedrijf voor bouwlijmen kunnen we onze honderd uitzendkrachten bijvoorbeeld aan het werk houden, omdat ze de productieplanning naar voren hebben gehaald.

Waar klanten toch moeten afschalen, lukt het gelukkig vaak om uitzendmedewerkers binnen Adecco te herplaatsen. Maar we werken ook graag samen met onze subcontractors, bijvoorbeeld met Sagius. Dat is een specialist op het gebied van arbeidsmigranten. Zij helpen ons altijd goed met hun kennis en mensen, dus ik vind dat wij hen nu ook moeten helpen om hun mensen aan het werk te houden. Zo ondersteunen we elkaar in deze tijden.

Soms is een opleiding of klantspecifieke training nodig voor het nieuwe werk. Daarvoor zetten we ook de scholingsvouchers van DOORZAAM in. Lukt herplaatsen uiteindelijk toch niet, dan maken we zoveel als mogelijk gebruik van de NOW-regeling. Dat is tot nu toe alleen nodig geweest voor ongeveer twintig flexmedewerkers bij een grote opdrachtgever in Den Bosch. Dit is in goed overleg gegaan: de opdrachtgever is blij dat deze flexmedewerkers na de coronaperiode weer voor hem beschikbaar zijn.

Voor ons staan inkomenszekerheid en baanbehoud voorop, vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap. Alleen als we zeker weten dat mensen ook na de coronaperiode niet meer aan de slag kunnen bij onze opdrachtgevers, nemen we – hoe vervelend ik dat ook vind – afscheid. Gelukkig komt dit bijna niet voor.”

Gerelateerde artikelen