ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

De uitzendbranche kan nu het verschil maken

Jurriën Koops & Sieto de Leeuw

Jurrien Koops en Sieto de Leeuw

Omdat ook uitzendondernemingen en uitzendkrachten zwaar worden getroffen door de coronacrisis, is het bij de ABU ‘alle hens aan dek’, zo vertellen ABU-voorzitter Sieto de Leeuw en ABU-directeur Jurriën Koops. “Wij zetten ons maximaal in om onze leden en hun uitzendkrachten zo goed mogelijk te ondersteunen.”

“We zien een grote en acute vraaguitval bij veel uitzenders, omdat veel sectoren compleet zijn stilgevallen. Hoe langer de crisis duurt, hoe nijpender het zal worden,” zegt Koops. Bij de ABU is dan ook een crisisteam gevormd. “Ons doel is om het schip drijvende te houden en een baken van rust te zijn voor onze leden. Dat begint bij een goede en eerlijke informatievoorziening. Er is een dagelijkse nieuwsbrief, op onze site zijn de Frequently Asked Questions te vinden en onze helpdesk is full swing aan het werk om alle vragen te beantwoorden’,” vertelt De Leeuw.

Een goede NOW-regeling

Volgens De Leeuw richt de ABU zich momenteel op drie zaken die voor de uitzendbranche essentieel zijn: een goede regeling voor het tijdelijke Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), het acute liquiditeitsprobleem van uitzendondernemingen en het voorkomen dat uitzend- en payrollkrachten tussen wal en schip belanden. “Over de NOW is helaas nog veel onduidelijk,” constateert De Leeuw. “Dat zorgt voor de nodige onrust. Zo zagen we bijvoorbeeld dat UWV afwijzingen voor WW-aanvragen stuurt en verwijst naar de NOW, omdat werkgevers op grond van deze regeling gewoon loon zouden moeten doorbetalen. Dit was echt voorbarig. De NOW wordt nog nader uitgewerkt en heeft nog geen basis in wet- en regelgeving.”

Goed werkgeverschap

“Veel uitzenders proberen zoveel mogelijk uitzendkrachten in dienst houden,” vult Koops aan. “Want ook in deze barre tijden blijft goed werkgeverschap voor ons als ABU voorop staan,” benadrukt hij. “Bovendien is er een welbegrepen eigenbelang: uitzenders kijken over de crisis heen, zodat ze voldoende mensen beschikbaar hebben als alles straks weer op volle toeren gaat draaien.” Juist daarom is het volgens Koops van groot belang dat de nieuwe NOW-regeling specifiek is toegesneden op de uitzendbranche. “Want alleen dan kunnen zoveel mogelijk uitzendkrachten aan het werk blijven. De uitzendkrachten die door vraaguitval niet aan het werk kunnen blijven, moeten snel en laagdrempelig toegang krijgen tot een WW-voorziening. Dat kan door de referte-eis niet toe te passen en het toekennen van een WW-uitkering van 100% voor drie maanden.”

 

“Veel uitzenders proberen zoveel mogelijk uitzendkrachten in dienst te houden. Want ook in deze barre tijden blijft goed werkgeverschap voor ons als ABU vooropstaan.” – Jurriën Koops, directeur ABU

 

Aandacht arbeidsmigranten

Ook voor arbeidsmigranten wil de uitzendbranche een goed werkgever zijn, zegt De Leeuw. “Veilig werken en wonen staat voorop. We zien erop toe dat werkplekken bij de inlener voldoen aan de RIVM-vereisten. Omdat arbeidsmigranten vaak met meerdere mensen op een locatie wonen of in een busje zitten, zijn we de bewoning en het vervoer aan het downsizen. Tevens kijken we naar andere woonlocaties, denk aan hotels of recreatieparken, voor het geval de veiligheid dat vraagt.” En hoe om te gaan met berichten dat zieke arbeidsmigranten hun huis uitmoeten, omdat er geen werk meer is? Koops: “Ik vind dat onbestaanbaar. Wij moeten voor arbeidsmigranten zorgen alsof het onze eigen kinderen zijn. Dat zie ik in deze tijd als onze plicht.”

 

“Veilig werken en wonen staat voorop. We zien erop toe dat werkplekken bij de inlener voldoen aan de RIVM-vereisten.” – Sieto de Leeuw, voorzitter ABU

 

Verlichten liquiditeitsprobleem

Het acute liquiditeitsprobleem waarmee een groot aantal uitzendondernemingen kampen, heeft bovendien de volle aandacht van de ABU, aldus De Leeuw. “De maatregelen van de regering die gericht zijn op de directe verbetering van de kaspositie juichen we toe. Maar dat is niet voldoende. Daarom vragen we het kabinet om extra maatregelen. De gelden op de G-rekeningen moeten zo snel mogelijk gedeblokkeerd worden. En de tegemoetkomingen in het kader van het loonkostenvoordeel (LKV) en het lage-inkomensvoordeel (LIV) vervroegd uitgekeerd.” En ook de ABU zelf levert een bijdrage. De Leeuw: “We willen de ABU-contributie verlagen en deze zal pas in het tweede helft van dit jaar worden geïnd. Daarnaast gaan we een voorstel doen voor een regeling rond de pensioenpremie en de SFU-premie. Dat is misschien klein bier, maar symbolisch wél van belang: het laat zien dat we alles op alles zetten om te voorkomen dat onze leden in liquiditeitsproblemen komen.”

ABUmetelkaar

“Juist in deze moeilijke tijden kan de uitzendbranche het verschil maken,” stelt Koops. “Zo proberen we samen met onze leden uitzendkrachten zonder werk over te plaatsen naar andere sectoren. Koks die in bakkerijen gaan werken. Logistieke medewerkers van Schiphol die in distributiecentra aan de slag gaan. Om dat te faciliteren hebben we een besloten LinkedIn-groep aangemaakt onder de naam ‘ABUmetelkaar’, waar nu al zeventig leden zich bij hebben aangesloten.” De komende weken wordt de agenda voor het grootste deel bepaald door het managen van deze crisis, concludeert De Leeuw, die begin maart voor drie jaar is herkozen als ABU-voorzitter. “Maar voor de langere termijn blijft het onze missie om tot een goede regulering van werk te komen en als branche een kwaliteitsslag te maken.”

 

Gerelateerde artikelen