ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Driessen verzorgde een volledig digitale vliegende start voor 120 nieuwe medewerkers

Daphne Pril ABUmetElkaar

“Vanaf half maart was thuiswerken, op advies van de regering, voor iedereen binnen Driessen en daarbuiten de norm. Een tijd die vroeg om de nodige improvisatie op diverse vlakken. Contact met klanten verliep anders, maar ook het werven, opleiden en inwerken van nieuwe medewerkers gebeurde op afstand en volledig digitaal. Zo’n situatie vraagt om flexibiliteit van alle betrokkenen.

Toen de lockdown werkelijkheid werd, startten tegelijkertijd twee implementaties bij nieuwe klanten. Een groot project was de werving van 120 medewerkers. We hebben deze kunnen plaatsen bij een klantcontactcentrum voor burgers van een semi-overheidsorganisatie, op verschillende plekken in het land.

Dat alles volledig digitaal verliep, had ook effect op het opleiden van medewerkers. Dit kon niet meer klassikaal gebeuren, waardoor we in korte tijd moesten omschakelen naar online scholing. Denk aan een andere didactische vorm, het faciliteren van materiaal voor de thuiswerksituatie en het anders inregelen van de buddy-samenwerking van de nieuwe medewerkers.

Een kandidaat die reageerde op de vacature voor het klantcontactcentrum was een jongeman die slechthorend geboren is. Zijn hele leven is hij op zoek geweest naar oplossingen voor zijn beperking. Hij heeft bijvoorbeeld zijn studie af kunnen maken door zelfstudie in plaats van hoorcolleges. Kortom: een bijzondere kandidaat, in een bijzondere tijd.

Zijn eerste baan vond hij in de verzekeringsbranche, bij telefonie. Terugkijkend op deze tijd constateerde hij dat er niet met hem was meegedacht over passende middelen. Daarnaast was hij op zoek naar meer sociale betrokkenheid: de overheid leek hem een betere werkgever.

Het traject bij ons was voor hem een eye opener. Wij beoordeelden hem namelijk op zijn mogelijkheden in plaats van zijn beperking. Net als bij iedere kandidaat trokken we ook bij hem zijn referenties na. Plotseling viel de terughoudendheid over zijn beperking, die hij in de loop van jaren had opgebouwd, van hem af. Het glas was halfvol en niet langer halfleeg.

Toen het duidelijk was dat zijn nieuwe werkgever er alle vertrouwen in had en klaarstond met passende hulpmiddelen, is hij ingewerkt. Vanuit huis werken was voor hem prettig vanwege de rust en het ontbreken van afleiding door geluid om hem heen.

We hopen dat hij en de andere 120 medewerkers een langdurige opdracht krijgen bij onze partner, met wie de band erg sterk is geworden de afgelopen maanden. We zijn blij dat we deze mensen een kans hebben kunnen bieden. Gezien de huidige situatie op de arbeidsmarkt was de kans groot dat een deel van deze groep nog steeds op zoek was naar een baan.”

Gerelateerde artikelen