ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Lisa Wouters, directeur Driessen Uitzendbureau: " Onze nieuwe koers is: fix the hole, travel light en cash is king"

Lisa Wouters Driessen

Hoe gaat het met jullie?

“Het is een intense periode, zowel persoonlijk als professioneel. Ik vind het best een monsterklus om vanuit huis te werken, op afstand Driessen te leiden, drie jonge kinderen les te geven en tegelijkertijd ook nog een beetje te bewegen en een opgewekt persoon te blijven. Ook professioneel is de situatie onwerkelijk. Het overgrote deel van onze mensen werkt vanuit huis. We hebben onze dienstverlening nu online ingericht en laten deze samen met onze opdrachtgevers zoveel mogelijk doorgaan.”

Lukt dat?

“Dat gaat best goed. Wijzelf, maar ook voor onze klanten en uitzendkrachten geldt: iedereen past zich razendsnel aan op de nieuwe realiteit. We werken bijvoorbeeld met een online onboardingsprogramma, want er zijn uitzendkrachten die nu vanuit huis starten. Onze klanten zijn organisaties binnen de overheid, het onderwijs, zorg en welzijn en cultuur. De musea, theaters, zwembaden en scholen worden nu zwaar geraakt, maar het merendeel van onze klanten draait redelijk door.”

 

We zijn tot veel meer in staat dan we dachten.

 

Welke maatregelen hebben jullie genomen?

“Zodra de omvang van deze crisis duidelijk werd, hebben we onze oorspronkelijk doelstellingen voor 2020 laten vallen. Het nieuwe doel is: met zijn allen met zo min mogelijk kleerscheuren door deze storm komen. Dat gaan we doen aan de hand van een uitgestippelde koers: fix the hole, travel light en cashis king. Ik licht het graag toe. Als er tijdens deze storm een gat in de romp slaat, moet je niet blijven dweilen, maar het gat direct dichten. Travel light staat voor het overboord gooien van overbodige ballast. En daarmee doel ik absoluut niet op uitzendkrachten of medewerkers. Die bemanning hebben we nu keihard nodig. De ballast bestaat uit procedures, regeltjes en bureaucratie. Regel drie: cash is king. We willen alleen nog maar kosten maken, die bijdragen aan bovenstaand doel.”

Hoe geven jullie nu invulling aan goed werkgeverschap?

“Zoals ik al aangaf: onze bemanning is nu extra belangrijk. We merken dat medewerkers nu extra behoefte hebben aan duidelijkheid. Die geven we. Er is wekelijks een online, persoonlijke update over hoe we ervoor staan qua koers. En we hebben allerlei tools om te zorgen dat medewerkers zich onderling verbonden blijven voelen. Uitzendkrachten willen we zoveel als mogelijk door laten werken, soms door ze te laten doorstromen naar plekken waar nog volop vraag is. Als dat niet lukt, blijven we ze betalen; hun inkomen is geborgd. Ook voor het overige bezuinigen we niet op goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid. Onze uitzendkrachten kunnen dus blijven rekenen op alle opleidingen, regelingen en voorzieningen binnen de vier pijlers van ons Goed Werkgeverschap Model.”

Wat betekent dit voor de toekomst?

“Dat is ontzettend lastig in te schatten. Ik denk dat we een belangrijke eerste stap hebben gezet met ons nieuwe doel: zo goed mogelijk door deze crisis heen komen. De resultaten van 2019 gaan we dit jaar niet halen. We proberen de kleerscheuren te beperken, maar die zijn er natuurlijk wel. Maar ik vertrouw op de koers die we nu varen. Dat is het begin van de nieuwe toekomst, de eerste bouwsteen. De komende periode zullen we onze koers steeds aan moeten blijven passen op de actualiteit. Voor onze uitzendkrachten, maar ook om de continuïteit van onze opdrachtgevers te kunnen borgen. Dat doen we samen.”

Wat zijn de positieve punten van deze crisis?

“Ik wil eerst zeggen dat ik ben geraakt door de faillissementen die je nu ziet, de onzekerheid van mensen, de groepen die nu tussen wal en schip vallen. Maar er is absoluut een positieve kant. We zijn tot veel meer in staat dan we dachten. Het thuiswerken gaat prima, de online dienstverlening loopt goed. Dingen gaan eenvoudiger, sneller en efficiënter. Het blijkt dat we met minder overleg en met minder procedures eigenlijk heel ver kunnen komen. Deze nieuwe manier van werken is naast wennen, ook uitdagend en leuk. Het motto is nu: alle hens aan dek. Iedereen doet wat nodig is, of je nu intercedent bent of CEO. Dus als het dek gedweild moet worden, dan doe ik dat met alle liefde.”

Dit interview stond in het ledenvakblad Reflex mei 2020

Gerelateerde artikelen