ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Nieuw protocol coronamaatregelen voor uitzendbranche

Adriana Stel

Duidelijkheid voor uitzendkrachten, uitzendorganisaties én opdrachtgevers over veilig werken in de anderhalvemeter-economie. Dat is het doel van protocol Samen veilig doorwerken, aldus DOORZAAM-directeur Adriana Stel. “Het is een plicht om uitzendkrachten net zo veilig te laten werken als vaste medewerkers.”

“Het uitzendprotocol is opgesteld in overleg met FNV, CNV, de Unie, LBV, ABU en NBBU en is op 6 mei ingegaan,” licht Stel toe. “Er bestaat een driehoeksverhouding tussen uitzendkracht, uitzendorganisatie en opdrachtgever. Dus was het nodig om duidelijkheid te scheppen over de vraag wie op welk moment verantwoordelijk is voor het verstrekken en naleven van de informatie over coronamaatregelen.”

Voor het protocol zijn de hygiënerichtlijnen van het RIVM het uitgangspunt, zegt Stel. “Dat betekent dat op de werkvloer anderhalve meter afstand gehouden moet worden, daar waar mogelijk. En dat je thuisblijft bij een corona-infectie en als je snottert, hoest of keelpijn of koorts hebt. Alleen bij een cruciaal beroep in een vitale functie kan bij milde klachten een andere afweging worden gemaakt.” Stel benadrukt dat opdrachtgevers in alle sectoren en branches verplicht zijn om voor uitzendkrachten dezelfde veiligheidsmaatregelen te treffen als voor vaste medewerkers. “Het kan niet zo zijn dat voor uitzendkrachten andere regels gelden, waardoor ze meer risico lopen. Vandaar dat DOORZAAM een verzoek heeft ingediend bij de Agendacommissie van de Stichting van de Arbeid om uitzendkrachten in alle sectorprotocollen expliciet te gaan benoemen.”

Opdrachtgevers zijn bovendien verplicht om uitzendorganisaties voldoende informatie te geven over specifieke werkomstandigheden en veiligheidsmaatregelen, vervolgt Stel. “De uitzendorganisatie heeft op haar beurt de verplichting om de uitzendkracht hierover te informeren en te controleren of de uitzendkracht deze informatie begrijpt. Dit is de zogenaamde ‘doorgeleidingsplicht’. De uitzendkracht is er vervolgens toe gehouden om de veiligheidsmaatregelen op te volgen en na te leven.”

Als een opdrachtgever na herhaald aandringen weigert om informatie te verstrekken over de veiligheidsmaatregelen, kan een uitzendorganisatie een melding doen bij de Inspectie SZW, aldus Stel. “En als uitzendkrachten geen gehoor vinden bij hun uitzendorganisatie, dan kunnen zij bellen of mailen naar de Helpdesk Coronamaatregelen Uitzendbranche, die wij samen met de SNCU hebben ingericht. Bij de helpdesk kunnen vragen beantwoord worden in het Nederlands, Pools, Engels, Spaans en Roemeens.”

Overigens regelt het nieuwe uitzendprotocol ook het vervoer van arbeidsmigranten, zegt Stel. “Dat betekent dat ook bij het vervoer de anderhalvemeter-regel geldt. Uitzenders worden daardoor geconfronteerd met forse vervoersproblemen, omdat maar twee mensen in een busje kunnen. Vandaar dat de ABU wil dat het ministerie van Sociale Zaken arbeidsmigranten die in één huis wonen, als huishouden aanmerkt. Dat zou echt helpen om normaal vervoer weer mogelijk maken.”

 

Gerelateerde artikelen