ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

“Nu snelle transities tussen banen maken”

Regionale samenwerking cruciaal voor uitdagingen arbeidsmarkt door corona

Gonda Verbeek - UWV
De coronacrisis heeft grote invloed op de arbeidsmarkt. Terwijl in de ene sector werkenden (tijdelijk) hun baan verliezen, ontstaan in andere sectoren juist acute tekorten. Daarvoor zijn snelle regionale transities nodig van het ene werk naar het andere. Dat vereist vooral snelheid en goede samenwerking in de 35 arbeidsmarktregio’s, zegt Gonda Verbeek, landelijk adviseur werkgeversdienstverlening van UWV. “Met uitzendorganisaties als belangrijk ‘uitwisselplatform’ tussen vraag en aanbod.”

Het coronavirus zorgde in Nederland direct voor grote uitdagingen op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door extra drukte in de zorg, bij supermarkten en logistieke bedrijven die hen bevoorraden. Verbeek: “In de land- en tuinbouw ontstonden opeens tekorten doordat arbeidsmigranten massaal naar hun thuisland gingen om bij hun familie te zijn, terwijl er in andere branches te weinig werk is.”

Samenwerking en snelheid

Zo ontstonden direct acute tekorten én overschotten. “En dus de noodzaak om snel transities tussen verschillende banen mogelijk te maken. Vooral om te zorgen dat we in Nederland in deze crisis toch zoveel mogelijk kunnen blijven doen wat er allemaal moet gebeuren. Uiteraard binnen de voorgeschreven richtlijnen van het RIVM. We moeten zoveel mogelijk voorkomen dat mensen werkloos worden en dat tekorten ontstaan waardoor belangrijk werk stilvalt.” Hierbij heeft UWV een belangrijke rol. “We maken de tekorten en overschotten inzichtelijk en ondersteunen bij het vinden van nieuw personeel of een nieuwe baan.”

Om snel te kunnen schakelen en direct acties in gang te kunnen zetten, lanceerde de Rijksoverheid tijdelijke noodmaatregelen, zoals het NOW-plan (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud). “Fijn dat er zoveel wordt geïnvesteerd om te voorkomen dat bedrijven failliet gaan en werknemers werkloos raken. Daarnaast ondernemen we snel actie om tekorten in vitale sectoren te beperken.”

Regionale samenwerking

Goede samenwerking tussen alle betrokkenen bij de arbeidsmarkt is cruciaal om de uitdagingen goed aan te kunnen pakken. “Niemand kan dit alleen. Er is goede samenwerking nodig tussen publieke en private partijen en de private partijen onderling. De 35 arbeidsmarktregio’s – waarin onder andere de gemeenten en UWV samenwerken – hebben de uitdaging om die samenwerking goed af te stemmen op de behoeften in hun eigen regio. Om de samenwerking met de uitzendbranche goed te verzorgen, heeft UWV samen met de ABU, NBBU en Doorzaam tien jaar geleden Servicepunt Flex opgericht. Dit is de brug in de publiek-private samenwerking tussen UWV, gemeenten en de uitzendbranche. Die is juist ook in deze tijd zeer waardevol.”

Eerste transities

Verbeek ziet inmiddels de eerste initiatieven ontstaan. “Er wordt bijvoorbeeld al gedacht om mensen die zich nu massaal melden, omdat ze werkloos zijn geworden, direct te kunnen matchen op de vacatures uit vitale sectoren. Daarbij moet uiteraard wel rekening gehouden worden met kwaliteiten en mogelijkheden. Uitzendorganisaties zijn belangrijk om de uitwisselingen snel mogelijk te maken. Koepelorganisaties ABU en NBBU hebben een belangrijk platform geïntroduceerd om vraag en aanbod af te stemmen en ik zie dit bij verschillende uitzenders ook gebeuren. Ik hoop dat we de komende tijd veel originele oplossingen gaan zien om de uitdagingen gezamenlijk op te pakken. De mogelijkheden zijn er en de urgentie is groot.”

Gerelateerde artikelen