ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Ook uitzendkrachten verdienen zorgbonus

Minister de Jonge heeft bij de eerste uitbraak van het coronavirus een zorgbonus beloofd aan alle medewerkers in de zorg die hun uiterste best doen in de bestrijding van dit virus. Positief is ook dat de minister niet alleen aan de vaste medewerkers heeft gedacht, maar ook aan de uitzendkrachten. Ook zij hebben recht op de zorgbonus, iets wat wij als ABU volledig onderschrijven. Onze uitzendkrachten leveren de broodnodige extra arbeid die nu gedaan moet worden.

Echter, de zorgbonus moet worden aangevraagd door de zorgaanbieder. En daar gaat het fout!

De afgelopen weken hebben wij helaas vele berichten ontvangen van uitzendondernemingen die meldden dat er zorgaanbieders zijn die de bonus alleen aanvragen voor hun eigen vaste personeel en niet voor hun uitzendkrachten. Maar dit zijn berichten zonder gezicht en stem.

Het afgelopen weekeinde kregen deze berichten voor mij ineens wel een gezicht en een stem. Een vrouw, uitzendkracht in de zorg, mailde me dat ze al sinds het begin van de corona-uitbraak doorlopend aan het werk is. Ze heeft sindsdien geen vakantie gehad en ze vertelde dat ze in ieder geval nog door zou werken tot aan het eind van het jaar. Voor mij een zorgheld! Toch krijgt zij geen bonus, omdat de instelling waar zij werkt de bonus niet aanvraagt voor uitzendkrachten. Schrijnend!

Actie van de minister is daarom nodig. De ABU heeft via een brief de suggestie gedaan om ofwel de zorgaanbieders te verplichten de bonus aan te vragen voor uitzendkrachten, dan wel om de uitzendbureaus zelf de mogelijkheid te geven de zorgbonus aan te vragen voor hun medewerkers. Uiteraard hoort daar dan ook een langere aanvraagtermijn bij, in ieder geval tot eind november (i.p.v. tot en met 6 november) om alles correct te kunnen afhandelen.

Minister, onderneem actie en zorg ervoor dat ook die al die hardwerkende uitzendkrachten in de zorg hun verdiende bonus krijgen. Want ook zij zijn zorghelden.

Gerelateerde artikelen