ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Oproep aan de branche

Sinds maandag is de NOW een feit en is het loket voor ondernemers geopend. Indrukwekkend met welke snelheid en voortvarendheid de overheid heeft gehandeld. Binnen twee dagen waren er meer dan 50.000 aanvragen. Het laat zien hoe hoog de nood voor ondernemers inmiddels is gestegen.

Het is nu aan uitzendondernemingen om ervoor te zorgen dat er, in lijn met de NOW, zoveel mogelijk uitzendkrachten aan het werk kunnen blijven. Dat past in onze rol als goed werkgever en bij de zorg die wij hebben voor de uitzendkracht. Het vraagt van de uitzendonderneming ook om een zorgvuldig gebruik van de NOW. De regeling is er voor het in dienst houden én doorbetalen van uitzendkrachten en niet voor andere doeleinden. Ook aan opdrachtgevers doe ik een vergelijkbare oproep. Het is ongepast, hoewel dit al wel gebeurt, om vanwege de NOW een korting te vragen op ingeleende uitzendkrachten.

Ondanks de NOW zal de crisis ook pijn gaan doen. Bij uitzenders én bij uitzendkrachten. Want de regeling is helaas onvoldoende toegesneden op het bijzondere karakter van de branche. Een gemiste kans. Doordat de subsidie niet kostendekkend is en sommige uitzendondernemingen niet in aanmerking komen voor de regeling, kan het niet anders dan dat er ook dienstverbanden zullen eindigen. Bij de moeilijke afwegingen waar ondernemers voor staan, gaat het namelijk niet alleen om het in dienst houden van uitzendkrachten, maar ook om de continuïteit van het bedrijf. Voor die uitzendkrachten die tussen wal en schip dreigen te vallen, pleiten wij daarom voor een ruimhartige inkomensvoorziening via een soepele toegang tot de WW.

De uitzendbranche kan juist nu in deze crisis het verschil maken. Dat doen we met de ruim 100.000 uitzendkrachten die elke dag de vitale sectoren mee draaiende houden. We doen dat juist nu door onze allocatiefunctie waar te maken door op grote schaal uitzendkrachten te herplaatsen. We doen dat door juist nu goed te zorgen voor onze uitzendkrachten en maximaal in te zetten op werkbehoud. En vergeet niet: door dit nu te doen maken we ook straks – na de crisis – het verschil.

Gerelateerde artikelen