ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Tom Sijpestijn, Flexspecialisten, vindt het zijn plicht om werk te leveren.

Tom Sijpestijn Flexspecialisten

“De start van de coronacrisis betekende voor een paar honderd van onze flexwerkers dat hun werk verdween. Vooral in de distributie van winkels die niets meer verkochten. Gelukkig zitten we goed in de foodsector: distributiewerk voor supermarkten en hun toeleveranciers. Daar steeg de vraag en die is nog altijd hoger dan anders. Zo’n 170 man hadden we daar vrij snel weer aan het werk.

Ander werk moet wel passend zijn binnen de cao. Dat is soms best een puzzel. Voor de foodsector moet je bijvoorbeeld gewend zijn aan werken in een schone omgeving. Daar kun je niet zomaar iemand vanuit de metaal plaatsen. En flexwerkers moeten zelf zo’n overstap ook willen maken. Een aantal van onze mensen weigerde dat. Sommigen hebben we inmiddels weer aan het werk, anderen namen ontslag of hebben zich ziek gemeld.

Belangrijk argument rond de invoering van de NOW-regeling was het behouden van de band met de werkgever. Als groeibedrijf kunnen wij geen beroep doen op de regeling. Toch vullen wij onze rol als werkgever zo goed mogelijk in. Veruit de meeste flexwerkers hebben een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd. Ik vind het onze plicht om werk te leveren. En als dat niet lukt, is het ondernemersrisico voor ons.

We hebben met twee andere uitzendbureaus gesproken over samenwerking om mensen weer aan het werk te krijgen. In één geval was de afstand te groot, zowel geografisch als in soort werk. De andere partij vond uiteindelijk toch zelf ander werk. Prima, ik sta open voor samenwerking, maar als het anders kan is het ook goed.”

Gerelateerde artikelen