ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Van KLM naar Jumbo, mét opleiding

Sneller van-werk-naar-werk dankzij uitzendbranche

UZK aan het woord

Het grote belang van arbeidsmobiliteit maakt de coronacrisis keihard duidelijk. Uitzendorganisaties plaatsen werkenden van (tijdelijke) krimpsectoren nu tijdelijk naar andere sectoren. Adecco bijvoorbeeld vanuit de luchtvaartsector naar de food en logistiek. Die transities blijken goed mogelijk door eerdere investeringen in opleidingen en duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten.

 Op Schiphol viel half maart het werk bij KLM nagenoeg volledig stil. Adecco verzorgt vanuit een langlopend partnership de flexibele personele inzet op de afdeling Cargo, Platform en Engineering & Maintenance. Met het vervallen van 240 openstaande vacatures – in de opbouw richting de zomer – en een pool van ruim 500 medewerkers was de impact groot.

Ook voor Marcel Janse (50), platformmedewerker sinds juni 2018. “We zagen het een beetje aankomen, maar het was toch wel schrikken. Gelukkig kon Adecco mij vrijwel direct overplaatsen naar een distributiecentrum van Jumbo in Woerden. Daar werk ik nu als orderpicker. Ik rijd in een karretje en hoor de orders via een koptelefoon binnenkomen. Het is best leuk werk en ik kon de overstap vrij eenvoudig maken. Ik volgde al een bbl-opleiding tot Transport Logistiek Supervisor (mbo niveau-4). Dat maakte de overstap gemakkelijker en de opleiding kan hier ook doorgaan. Ik zit voorlopig prima bij Jumbo, maar ik wil uiteindelijk graag weer terug naar KLM. Ik ben gek op dat werk.”

Veel herplaatsingen

En zo heeft Adecco net als andere uitzendorganisaties te maken met vele acute verplaatsingen van personeel van (tijdelijke) krimp naar vraagsectoren. “Bij KLM konden we de eerste week al direct meer dan honderd mensen herplaatsen op passende functies elders, veel bij Jumbo bijvoorbeeld waar het juist topdrukte was,” zegt areamanager Claudia Portengen van Adecco (verantwoordelijk voor KLM).

Niet iedereen wilde of kon meteen elders aan de slag. Er zijn ook uitzendkrachten die tijdelijk thuis wilden of moesten blijven, bijvoorbeeld voor hun kinderen. Portengen: “De uitdaging voor ons is vooral dat de situatie en mogelijkheden iedere dag veranderen, zeker tijdens de eerste weken van de coronacrisis. Gelukkig waren wij met al onze uitzendmedewerkers al in gesprek over hun ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Door opleidingen zijn mensen al veelzijdiger inzetbaar en door de gesprekken konden we nu sneller doorschakelen naar andere passende functies. Daarnaast dragen de investeringen in opleidingen en de bijbehorende gesprekken en contactmomenten bij aan de binding, loyaliteit en het wederzijds begrip. Wij zijn ons ervan bewust dat we nu meer dan ooit een beroep doen op de flexibiliteit van onze uitzendkrachten. Wij waarderen hun inzet enorm.”

Duurzame inzetbaarheid

Voor Adecco was het ook een acute ‘testcase’ na veel investeringen in duurzame inzetbaarheid, stelt Gijs Jan Kuilman, directeur Managed Services (a.i.). “Het structureel up- en reskillen van medewerkers is bij ons al enkele jaren een speerpunt. We zijn met hen continu in gesprek over de volgende loopbaanstappen en wat daarvoor nodig is. Het belang daarvan blijkt nu heel duidelijk en daardoor is het voor ons nu ook gemakkelijker om mensen snel te herplaatsen. In die zin zijn we ook best tevreden met de eerste herplaatsingsresultaten. Vooral de transities naar en binnen de vitale sectoren blijken goed te maken. Er zijn ook sectoren waar nog wat moet gebeuren om dit beter mogelijk te maken. Dat is ook niet zo vreemd, want de focus op van-werk-naar-werktransities zit in veel sectoren nog maar in het beginstadium.”

Uitdagingen werkgevers

Continu blijven aanpassen aan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt blijft volgens Kuilman voor de komende tijd dé grote uitdaging voor alle werkgevers. “Wordt alles weer zoals het was? Wat verandert er precies en wanneer? Veel is nu nog lastig in te schatten. Dat moeten werkgevers continu bijstellen. Wij kijken daarvoor naar de trends en ontwikkelingen wereldwijd, zodat we kunnen blijven anticiperen. Er is nu ook een ongeëvenaarde samenwerking nodig op de arbeidsmarkt om zoveel mogelijk mensen aan de slag te houden en werkplekken goed in te richten voor de anderhalvemetersamenleving.”

Creatievere transities

Na vele transities tussen banen in de eerste weken breekt volgens Portengen nu ook een nieuwe fase aan. “Voor de eerste grote groep mensen is de eerste druk en onzekerheid eraf, doordat ze nu tijdelijk ander werk hebben. De komende tijd kunnen we daardoor ook steeds creatiever kijken welke transities nog meer mogelijk zijn, bijvoorbeeld naar hele andere functies. Eerst de functies die gaan ontstaan in de anderhalvemetersamenleving, bijvoorbeeld om toezicht te houden op straat. Maar vooral ook op langere termijn om de duurzame inzetbaarheid van onze uitzendkrachten in de toekomst verder te vergroten.”

Van Schiphol tijdelijk naar groentedistributie: “Prima voor nu, veel beter dan thuiszitten”

Lorenzo Mendes (19) werkte sinds juni 2019 als platformmedewerker op het KLM-platform op Schiphol. Via Adecco volgde hij hiervoor de (bbl-)opleiding Logistiek Medewerker (mbo niveau- 2). “Het is prachtig werk, want ik wilde al mijn hele leven met vliegtuigen werken. Nu kon ik het werken en leren ook goed combineren. Dat beviel goed.”

Toen al het werk half maart opeens stilviel, was het even schrikken. “Wat nu? Ik heb mijn werk die dag afgemaakt en de volgende dag direct met Adecco overlegd over tijdelijk vervangend werk. Dat hadden ze een dag later al voor mij bij Koninklijke Vezet, distributeur van verse groenten, vlak bij Alkmaar. Voor mij prima te bereizen. Het werk is heel anders. Ik vul sperziebonen bij en snijd bloemkolen bij, maar voor tijdelijk is dat voor mij helemaal prima. Veel beter dan thuiszitten. Ondertussen kan ik ook gewoon mijn opleiding afmaken, want daar was ik bijna klaar mee. Mijn plan was om hierna ook versneld een mbo 3- opleiding te doen, want ik wil zeker verder in de luchtvaart. Wanneer en hoe dat kan, is nu nog even onzeker. Ik wacht het af. Er zijn nu ook even grotere problemen in wereld.”

Gerelateerde artikelen