ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Varen in de mist bij de NOW 2

De overheid heeft met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging van Werkgelegenheid (NOW) een ruimhartige loonkostensubsidie in het leven geroepen. Doel hiervan is bedrijven in staat te stellen hun werknemers in dienst te houden, ondanks de coronacrisis. Het goede nieuws is dat de NOW wordt verlengd met vier maanden. Het slechte nieuws is dat de uitwerking van deze NOW 2 veel te lang op zich laat wachten, met alle gevolgen van dien.

Het kabinet heeft op 28 mei jl. bekendgemaakt dat het coronasteunpakket wordt verlengd tot 1 oktober 2020. Dit geldt ook voor de NOW. Dit nieuws werd positief ontvangen, omdat deze subsidie bedrijven helpt om werknemers door te betalen, ondanks het wegvallen van werk. Voor veel werkgevers, waaronder uitzendondernemingen, kwam de bekendmaking eigenlijk te laat. Velen hebben een beroep op de eerste NOW gedaan en uitzendovereenkomsten verlengd voor de duur van de subsidieperiode, dus tot en met 31 mei. De economie zit in een crisis. Met gevolgen voor de vraag naar uitzendkrachten.

Of uitzenders de contracten van uitzendkrachten kunnen verlengen vanaf 1 juni, hangt daarom voor een belangrijk deel af van de vraag of ze ook voor NOW 2 in aanmerking komen. En daarover bestaat nog veel onduidelijkheid. De contouren van de NOW 2 zijn weliswaar bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer, maar de precieze uitwerking volgt vermoedelijk pas rond 22 juni. En juist die uitwerking in concrete regelgeving is voor veel bedrijven cruciaal: het kan bepalend zijn voor de vraag of de subsidie (opnieuw) kan worden aangevraagd en hoe hoog deze uitvalt. Ondanks deze onzekerheid moeten onze leden toch beslissingen nemen over het al dan niet in dienst houden van uitzendkrachten vanaf 1 juni.  ‘Varen in de mist’, zou premier Rutte dat noemen. Gevolg is dat werknemers niet tijdig zekerheid krijgen over hun werk. En dat veel bedrijven ervoor moeten kiezen om tijdelijke contracten van medewerkers niet te verlengen. Immers geen enkel bedrijf wil onverantwoorde risico’s nemen. Een zeer ongewenst effect. Door het uitblijven van duidelijkheid mogelijk wel de onvermijdelijke realiteit.

Gerelateerde artikelen