ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Zorgbonus

We lijken nu dan toch echt de tweede golf in te gaan. COVID-19 blijft ons de komende tijd bezighouden. Het was dan ook een mooi gebaar van minister De Jonge om de werkers in de zorg een bonus te beloven van 1000 euro netto.

Afgelopen week is de inhoud van de regeling voor de zorgbonus bekendgemaakt. Gelukkig komt niet alleen het vaste personeel in aanmerking voor de bonus. Ook aan uitzendkrachten en zzp’ers in de zorg is gedacht. En niet te vergeten het schoonmaakpersoneel, dat ook belangrijk is in het gevecht tegen verspreiding. Jammer genoeg zijn de stagiaires uitgesloten van de regeling. Juist voor hen had die bonus een stimulans kunnen zijn om in deze sector met zijn personeelstekorten te blijven werken.

Hoewel is gepoogd om de regeling eenvoudig te houden – er wordt onder meer geen onderscheid gemaakt naar de omvang van het contract – is het ministerie daarin niet helemaal geslaagd. Zo moet de bonus voor uitzendkrachten door de inlener worden aangevraagd, die daarvoor de informatie nodig heeft van de uitzender. Weliswaar eenvoudig voor het ministerie, maar niet voor de klant, in dit geval de uitzender en de inlener, die met de uitvoeringslast worden opgezadeld.

Maar ook voor de werkenden in de zorg is de regeling niet ideaal. Zo zijn er criteria opgesteld van welke functies wel en welke geen bonus krijgen. Daarnaast geldt er een grens van twee maal modaal. Deze criteria doen niet altijd recht aan de inzet van en de blootstelling aan het virus van de medewerkers. Het criterium dat er een bijzondere prestatie moet zijn geleverd, biedt ook erg veel ruimte voor interpretatie.

Het resultaat van dit alles zou wel eens kunnen zijn dat mensen zich al dan niet terecht ongelijk behandeld gaan voelen. Laten we hopen dat een mooi gebaar niet eindigt in misbaar. De inzet van onze medewerkers in de zorg verdient immers het beste!

Gerelateerde artikelen